Klotter på Gamla kyrkogården


Under dagarna har hammaren och skäran  klottrats på gravstenar i Gamla Kyrkogården. Det rör sig om gravar till adelsmän och borgare.
Uppsalaavdelningen i Kommunistiska Partiet vill med detta offentliga uttalande fördöma gärningarna. Vi fördömer användandet av hammaren och skäran i detta menliga syfte. Hammaren och skäran är en symbol för revolutionärer som kämpar för en socialistisk värld. Den förtjänar bättre än att pryda gamla rikemäns gravstenar.

Kommunistiska partiet Uppsalaavdelningen

Flygbladsutdelning mot nedskärningar på Ackis

Tidigt på onsdagsmorgonen den 25:e maj delade kommunisterna och RKU Uppsala ut flygblad vid Akademiska sjukhuset om de planerade nedskärningarna. Läs flygbladet här:

Flygblad om nedskärningar på Akademiska sjukhuset

Uppsala – Offensiva tongångar i årets Röd Front!

Under vårligt soldis deltog 50-talet demonstranter i årets Röd Front. Slagord som ”Nej till Brysselstyre, ja till arbetarmakt” ekade mellan husväggarna.

Vid Forumtorget anslöt ytterliga ca 15 åhörare och sammantaget var årets 1:a maj ett litet framsteg gentemot förra året. För  partiet talade John Dolve som anlade en kraftfull och optimistisk ton. Talaren gick bl a till attack mot de stora nedskärningarna inom gymnasieskolan som kommunstyrelsen klubbat och betonade vikten av solidaritet och organisering i kampen mot nedrustarna.  I samma frejdiga ton fortsatte RKU:s Lenita Åberg som nagelfor hur den marknadsdrivna politiken drabbar ungdomen. Hon exemplifierade med den katastrofala bostadssituationen i staden som utelämnar ungdomen till trångboddhet och hutlösa hyror och krävde en socialisering av bostadsbyggandet. Från Palestiska Folkets Förening framförde Marian Shahin en appell till stöd för Palestina och manade till utökad bojkott av apartheidregimen i Israel. Kalle Sundström underhöll däremellan med sånger av Mikael Wiehe och Fred Åkerström. Talen och musiken mötte gensvar i form av spontana och kraftfulla applåder. Arrangemanget ramades in av den förträfflige  konferenciern Eva Vakrakos som deklamerade Jenny Wrangborg och uppmanade till deltagande i namninsamlingen mot värdlandsavtalet.  Fjorton Proletären såldes och på efterföljande fikaträff i bokhandeln Röda Stjärnan samlades 35 personer i glatt samspråk.

Av övriga demonstrationer kan noteras att V blev störst med ca 1000 deltagare. För sossarna var 1:a maj katastrofal, S har aldrig haft så få deltagare, ca 220 personer , en halvering från förra året, detta trots tal av regeringsledamot! SAC samlade 200, FI 100, båda med ungt deltagande.

Rapport från 5:e mars

Lördagen den 5:e mars uppmärksammade KP och RKU Uppsala Internationella kvinnodagen med torgmöte på Stora torget. Kerstin Karlström och Eva Vakrakos höll tal för KP och Lenita Åberg för RKU. Många förbipasserande stannade upp för att lyssna och ett flertal nya ansikten efteråt med till Röda Stjärnan. Där hade vi offentligt möte med Proletärens chefredaktör Jenny Tedjeza. Det var ett mycket uppskattat föredrag om den nödvändiga kvinnokampen som ledde till flera intressanta diskussioner. Här närvarade 25 personer. Där efter avslutades kvällen med middag i goda kamraters lag och musikaliska inslag av John Dolve och Karl Sundström.

Insändare från KP i dagens UNT

Hans Johansson, Mario Sousa och Lenita Åberg från uppsalaavdelningen skriver om värdlandsavtalet och NATO på UNT