Skolans ökade lokalkostnader – en kassako för friskolorna
18 februari, 2023

Marknadstänket som också genomsyrar den kommunala verksamheten får absurda konsekvenser.

Ett exempel är hyressättningen. Det kommunala bolaget Skolfastigheter i Uppsala har gjort en vinst på drygt en halv miljard sedan 2014.  Vinsten går ut över elevernas undervisning då medel som annars skulle gå till ökad lärartäthet och undervisningsmaterial läggs på hög i kommunens fastighetsbolag.

Dock stannar Skolfastigheters vinst i slutändan inte ens oinskränkt i kommunalt ägo, utan vinsten innebär också att kommunens kostnader för friskolor ökar. Enligt reglerna ska nämligen skolpengen till friskolorna då öka. Detta då friskolereformen stipulerar ”lika konkurrensvillkor” mellan kommunal och friskola. Dvs. den kommunala skolan får inte subventionera den egna verksamheten i förhållande till friskolan.

Kommunens fastighetsbolag måste då kompensatoriskt ersätta friskolorna. Det har inneburit att Skolfastigheter på den grunden höjt ersättningen till friskolorna till mellan 24 och 50 miljoner kr per år. Den sammanlagda vinsten för Skolfastigheter sedan 2014 har alltså gett Uppsalas friskolorna ett tillskott på 143 miljoner kr av våra skattepengar!

Under 2021 var 2200 kr av skolpengen lokalkostnad (Med skolpengen menas den summa varje elev får oberoende vilken skola hen väljer dvs. friskolorna inkluderad). Detta belopp måste Uppsala kommun kompensera friskolorna med.

Kommunen som har ansvar för att tillgodose alla elevers tillgång till undervisning ser hyreskostnaderna skjuta i höjden när nya kommunala skolor måste byggas. De flesta friskolorna har kvar sina gamla lokaler, men kompenseras ändå för ökade lokalkostnader i kommunens skolor. Detta trots att de inte har något ansvar för den kommunala undervisningsgarantin.

Skrota friskolesystemet – Förstatligas skolan