En myt att privatiserad välfärd är effektivare
13 november, 2020

(tidigare publicerad i UNT)
De borgerliga vill privatisera delar av Akademiska sjukhuset med argumentet att nyttja resurserna bättre. Bland förslagen nämns ögonoperationer och gynekologi. Att den privatiserande välfärden är effektivare stämmer inte.  Det visar internationell forskning, likväl som Svenskt Näringslivs undersökning. I USA som i stort har en privatiserad sjukvård är kostnaderna dubbelt så stor per capita som i Sverige.

I stället innebär privatiseringen skatteslöseri och segregering av vården. Vårdresurserna splittras med försämrad samordning och kontinuitet som följd. Hos privata vårdgivare går patienter med privata sjukvårdsförsäkringar före ”vanliga” patienter. Detta i strid med vår sjukvårdslag som stadgar vård efter behov. Vårdpersonal är en begränsad resurs och vårdsvinn uppstår också i den offentliga vården vid försäljning.

Med privatisering tar vinstintresset över. Etableringen koncentreras till områden där välbeställda patienterna finns. Den privatiserade skattedrivna vården gjorde förra året en vinst på en halv miljard kr. Nationalekonomen Anne-Marie Pålsson hävdar att sjukvårdens etiska kod inte är förenlig med kravet på vinstmaximering (SDS 18/9 2016) Därtill kommer det kostnadskrävande upphandlingsförfarandet, vilket inte visat sig vara någon garanti för kvalitet, Vanligtvis gäller lägsta bud.

Vårdkrisen har sin grund i att de borgerliga men även Socialdemokraterna har fört en EU-påbjuden skattesänkarpolitik. Jämlikhetskommissionens rapport visar att skatteintäkterna sedan 1990 minskat med 90 miljarder kr, som andel av BNP.  Akademiska sjukhuset har sedan EU-inträdet varit underfinansierad. Effekten är neddragningar och pressad arbetsmiljö.
Facken varnar för utbränd personal samt underminerad patientsäkerhet och kräver ökad bemanning.

I sin ”effektivitetsjakt” har ledningen istället ökat kostnaderna för inhyrd personal, konsulter, administration och chefsbyten. Region Uppsala har betalt över 1 miljard kr till bemanningsföretag de senaste 6 åren. Sverige är rikt och har råd med en stor och högkvalitativ offentlig sjukvård.  Omfördela pengarna till det allmännas bästa. Skatta efter bärkraft! Sverige slår rekord i antalet miljardärer.

Istället för privatisering bör Akademiska sjukhuset skrota det byråkratslukande ledningssystemet New public management, sluta anlita dyra bemanningsföretag och konsulter och öka den egna vårdresurserna med mer fast anställd vårdpersonal och höjd lön.

Hans Johansson, Uppsala
__________
Det är att observera att skatteintäkterna sedan 1990 enligt jämställighetskommissionen minskat med 290 miljarder kr inte som det felaktigt tryckta 90 miljarder. Förhoppningsvis ett korrekturfel från redaktionens sida./Hans