Bussarna i Uppsala; det övergivna miljömålet
9 december, 2019

Den 3 januari går priset på månadskortet i Uppsala upp från 880 till 910 kronor. Ett överpris, flera kommer att lämna bussen för personbilen. Hade priset på månadskortet följt inflationen skulle det idag vara ca 300 kronor! Att i stället sänka priset till 300 kronor borde vara målet om man är rädd om klimatet.

Uppsala kommunfullmäktige och Uppsalas Regionfullmäktige har var för sig tagit beslut om att kollektivtrafiken skulle fördubblas. Det var vackra löften när de gavs, men de var uppenbarligen inte allvarligt menade. Att styra över så pass mycket av resandet från privatbilism till kollektivtrafik kunde ha medfört avsevärda svårigheter för de företag som på olika sätt är beroende av bilresandet. Och även för miljöpartiet verkar det vara företagsklimatet som avgör. Att det uppstår så kallad klimatskepsis bland vanligt folk är inte förvånande när makthavare som har tagit beslut och avgett löften i miljöfrågorna gång på gång visar att de inte menar allvar. Inte ens nu när klimatkrisen blivit mera uppenbart akut.

Istället för att höja priserna för bussresorna i Uppsala borde miljö- och klimathänsyn givetvis leda till lägre biljettpriser för kollektivresande. Detta även fast de tidigare löftena om fördubbling numera har blivit övergivna, något som annonserades i SVT 25:e januari i år av trafikdirektören vid Upplands lokaltrafik Johan Wadman. Och vilket alltså Johan Örjes (C), ordförande i Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden, Jenny Lundström (MP), vice ordförande i Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden i efterhand – och under största möjliga tystnad – skriver under på i sin insändare ”Därför behöver busspriserna höjas” i UNT 26/11.

Den enda större skillnaden mellan trafikdirektörens och de förtroendevaldas motiveringar är vad de genom de ökade priserna förmodat höjda intäkterna från bussresenärerna skall satsas på. I det ena fallet är det ett nytt linjenät i Enköping, i det andra att vinna över dem som i dag tar bilen på riksväg 55.
Den vanligaste effekten av höjda priser på stadsbussarna i Uppsala är dock att resandet minskar. Och att verksamheten därigenom faktiskt kräver större bidrag från skatten. Förutom att privatbilismen även fortsättningsvis får skapa större utsläpp av växthusgaser.