Avbryt kontraktet och kräv skadestånd
30 oktober, 2019

En och en halv miljon människor berörs och hundratals operationer har ställts in när sjukvårdsutrustning inte har levererats som det ska av Apotektjänst AB. Det handlar om ett allmänfarligt läge där säkerheten inom vården riskeras.
Det är patienterna som främst drabbas med kaos, oro och förlorad arbetsinkomst. Vårdpersonal utsätts för ytterligare anspänning i arbetet. Skattebetalarna får stå för kostnaderna när förlorad tid ska tas igen.
Skattesänkningarna som överför resurser från det allmänna till det privata gör att den EU-påbjudna upphandlingen slutar i jakt på lägsta pris. Så försvarande sig ordf. i nämnden som skrev på, Bertil Kinnunen (s), med ansvaret mot skattebetalarna att vara kostnadseffektiv. Två dagar efter att företaget tagit över kollapsade leveranserna
Att ge det stora ansvaret att förse sjukvården med systemkritiska varor till ett företag som tidigare försett mackar med video är ansvarslöst. Bolaget kom in i branschen efter avregleringen av läkemedel. De fick uppdraget att leverera medicin i påsar. Dessa skickades inte i tid och patienter fick fel läkemedelslistor. Resultatet blev att tusentals äldre blev utan medicin.
Flera aktörer påpekade Apotektjänst brister och varnade för följderna. Felen fortsätter trots alla löften från bolaget. Exempelvis levererades nyligen 20 lådor handsprit istället för 20 flaskor till en patientavdelning på Ackis, där de gör ingen nytta.
Logiskt borde Apotektjänst inkompetens innebära att avtalet är brutet. En vanlig löntagare hade sparkas, men affärsidkare stryks medhårs av politikerna. Varuförsörjningsnämndens ordf. Behcet Barsom (kd) (bilden ovan) har sagt att han inte anser det aktuellt att bryta avtalet med Apotektjänst.
Lagen om offentlig upphandling är gjord för att ge privata företag möjligheten till lättförtjänta skattepengar. Det öppnar för korruption, slöseri med skattemedel och kaos för medborgarna. Trots alla tjänstemän låter sig politiker luras av det privata näringslivet. Man kan beskriva det inträffade som enskilda misstag. Satt i sitt sammanhang och övergripande politik bildas dock ett mönster, där det allmänna dräneras och det privata befordras. För att undvika kris bör vår region liksom Hallands låta den egna inköpscentralen sköta uppgiften att förse våra sjukhus med material.
Istället för att göra en självanmälan borde de berörda sjukhusen dra Apotektjänst inför rätta och kräva skadestånd i en omfattning som företaget inte hämtar sig från samt svartlista det från framtida upphandlingar.
Hans Johansson, Uppsala