Över 1500 på Palestinademonstrationen! Uppsala, 3 februari 2024
6 februari, 2024

Som alltid en välorganiserad och militant demonstration vars arrangör var Palestinska Folkets Förening. PFF är en av Uppsalas stolthet.

Kommunistiska Partiets talare var vår kamrat John Dolve. John fick många applåder och särskilt beröm från arrangörerna för sitt tal.

Vi återger här Johns tal:

Sveriges regering, ni är ynkryggar! Usla knähundar och stövelslickare! Folkmordet sker inför öppen ridå. Ändå slingrar ni er som slemmiga ormar runt USAs blodiga stövlar.

Sveriges regering visar med avskyvärd öppenhet att NATO-medlemskapet är viktigare än palestiniers liv och deras rätt till sitt eget land.

Hur kan en allians med Israels beskyddare vara viktigare, när det handlar om ett folk som blivit bestulna på sitt land och som nu fördrivs och mördas i hundratusental, allt medan ni besvärat rättar till slipsarna och pärlhalsbanden.

Ni kallar det för ett krig, men det är inte ens en konflikt. Var är då de palestinska soldaterna bland kvinnorna och barnen under rasmassorna i Gaza? Kalla det för vad det är! Ett folkmord! En etnisk rensning. Kulmen på mer än 100 år av våldsamt förtryck!

Sveriges regering, ni gör för lite! Kämpar ni inte aktivt för omedelbar fred, kämpar ni inte alls.

Varför finns israelisk personal kvar i Sverige? Släng ut dem omedelbart! Stäng deras ambassad. Frys ut Israel från alla internationella sammanhang. Inför en fullständig bojkott av israeliska varor, tjänster och deltaganden. Bryt alla diplomatiska förbindelser med alla länder som allierar sig med Israel. Inför de strängaste sanktioner och tvinga IDF att lägga ner sina vapen.

Allt annat är undfallenhet och medhjälp till det värsta mänskligheten förmår att göra mot sig självt.

Det första som måste ske nu är fred. Ett slut på bomberna över ett försvarslöst folk. Sedan ska historien hårt döma dem som står med palestiniernas blod på sina händer.

Horiye la Flesteen! Harer Flesteen!