Uppsala! Arbetsgruppen mot svenskt Natomedlemskap hade sitt första torgmöte för hösten.
9 augusti, 2022
Lördag 6 augusti 2022, Hiroshimadagen.
Arbetsgruppen mot svenskt Natomedlemskap hade sitt första torgmöte för hösten.
Ett tiotal aktivister deltog. Många stannade och lyssnade på talen av Lars Drake – Nej till Nato och Hans Jivander – Folket i Bild.
Flera aktiviteter mot svenskt Natomedlemskap kommer att inträffa under hösten.

Lars Drakes tal

Hans Jivanders tal

Tal 6 augusti 2022 på Celsiustorget
Inledning:
Torgmötet anordnas av Arbetsgruppen i Uppsala för Nej till svenskt Nato-medlemskap. Arbetsgruppen består av representanter för organisationer som samarbetar i denna fråga. Arbetsgruppen är en del av en landsomfattande kampanj av organisationer som har som gemensam målsättning att verka för Nej till svenskt medlemskap i Nato.
Jag heter Hans Jivander och är medlem i föreningen Folket i Bild/Kulturfront. Tidningen FiB/Kulturfront verkar för försvar för yttrande-och tryckfriheten, för en folkets kultur och antiimperialism.
Idag 6 augusti uppmärksammar vi sprängningen av atombomber över Hiroshima och Nagasaki i Japan 6 augusti och 9 augusti 1945 i andra världskrigets slutskede. Detta utfördes efter order av president Harry S Truman i USA.
Över 230 000 människor dödades direkt eller dog av sina skador under de följande månaderna.
USA är den ledande makten i militäralliansen Nato som den svenska regeringen söker medlemskap i.
Sveriges socialdemokratiska regeringar och särskilt kvinnor inom S som Maj Britt Theorin och Margot Wallström arbetade tills nyligen inom FN:s ram för ett förbud mot kärnvapen. Samtidigt knöts Sverige allt närmare till Nato och USA.
Undfallenheten mot USA visades då Sverige stod i begrepp att signera FN-konventionen om förbud mot kärnvapen. 12 juli 2019 meddelade dock utrikesminister Margot Wallström att regeringen inte kommer att skriva under FN-konventionen. USA varnade Sverige för att skriva under FN konventionen. Den svenska regeringen lydde omedelbart varningen.
Det så kallade Värdlandsavtalet med Nato som undertecknades i september 2014 och godkändes av riksdagen i maj 2016 visade vart Socialdemokraternas ledande kretsar egentligen ville. Det har nu besannats genom regeringens ansökan om medlemskap i Nato, som blev offentligt i maj 2022.
Det som händer kring svenska regeringens hantering av Natofrågan betraktar jag som en skumraskaffär. Utfästelserna från hösten 2021 att inte söka medlemskap i Nato bröts. En bred demokratisk diskussion har undertryckts. Locket har lagts på för folket att på allvar diskutera frågan.
Överenskommelsen i Madrid juni 2022 mellan Turkiet, Sverige och Finland vid Natos toppmöte säger vad Sverige åtar sig att uppfylla för att Turkiets parlament ska godkänna Socialdemokraternas Nato ansökan.
I punkt 8 i överenskommelsen beskrivs konkreta åtaganden, bland annat att etablera en gemensam, strukturerad dialog och samarbetsmekanismer inklusive lagtillämpning och underrättelseverksamhet för att påbörja samarbete mot terrorism, organiserad brottslighet och andra gemensamma utmaningar som de bestämmer.
I punkt 9 beskrivs detta organ, The Permanent Joint Mechanism, med deltagande av experter från utrikes-, inrikes-, och justitiedepartementen samt även från underrättelsetjänst och säkerhetsinstitutioner.
Ett av syftena med överenskommelsen är att få en smidigare process i Sverige för utlämnande av personer som Turkiet begär utlämnade.
Med denna överenskommelse dansar Sverige efter president Erdogans pipa.
Jag säger: Dra tillbaka Nato ansökan, försvara alliansfriheten!
Ratificera FN-konventionen om förbud mot kärnvapen!