Svartpennan slår till igen!
30 september, 2018

UNT:s censurmästare Håkan Holmberg kastar avslöjande artikel i papperskorgen!

Söndag 23:e september attackerades vårt parti av Ellen Axenborg på Uppsala Nya Tidnings ledarsida i en upprörd artikel full med falska påståenden, mot det faktum att vår partikamrat Karl Gustav Nilsson vunnit en plats i kommunfullmäktige i kommunvalet i Ludvika.
Axenborgs attack besvarades den 24:e september i en inskickad replik signerad av Kommunistiska Partiets ordförande Robert Mathiasson samt Karl Gustav Nilsson i Ludvika och ordföranden för Uppsalas kommunister John Dolve.

Detta svar har du inte kunnat läsa.

Förklaringen är enkel. UNT:s censurmästare Håkan ”Svartpennan” Holmberg stoppade publiceringen av vårt partis svar. Han skriver:
”UNT väljer själv ämnen och innehåll för alla typer av texter och tidningens medarbetare tar inga uppdrag från utomstående. Vi avstår därför från ert inlägg.”
Så är de, liberalerna. De skriver gärna att det råder yttrandefrihet, att UNT är öppet för debatt. Men verkligheten är en annan. De äger en tidning som har en monopolställning i Uppsala och sitter på sanningen. Ingen får säga emot deras utsaga, ingen får avslöja deras lögner, rätten till debatt är en ploj.
Kommunistiska Partiet i Uppsala offentliggör här vårt partis svar på UNT:s påhopp. Och vi är så öppna att vi även publicerar Ellen Axenborgs röra.
God läsning!

Svar till UNT (24/9-18)

Överheten har alltid använt ordet kommunist som ett angrepp mot de som kämpar för rättvisa och solidaritet. Som en latinamerikansk biskop sa en gång: ”När jag ger mat till de fattiga så kallas jag ett helgon. När jag frågar varför de fattiga inte har någon mat så kallas jag för kommunist.”

Ellen Axenborg (23/9) är upprörd och förvånad över att Kommunistiska Partiet tog mandat i Ludvika i valet. Vi är inte förvånade. Vår erfarenhet är att många människor sympatiserar med kommunismens grundtankar. Att ett samhälle ska byggas utifrån folkflertalets behov, inte storföretagens vinstkrav. Att en välplanerad ekonomi är bättre för såväl människorna som miljön. Att alla makthavare ska väljas, och att dessa ska leva under samma ekonomiska och sociala förhållanden som de som valt dem och kunna avsättas om de låter sig korrumperas.

Vi är inte heller förvånade över att Axenborg är upprörd. Hon har fått sin utbildning av Svenskt Näringslivs tankesmedja Timbro och varit politisk assistent åt Jan Björklund. Det är med andra ord Axenborgs parti som bär ansvar för dagens usla pensionssystem, för den nyliberala politik som förstör skolor, sjukvård, järnväg, post etc. och för de växande klassklyftor som skapar ett allt otryggare samhälle. Det är Axenborgs uppdragsgivare Svenskt Näringsliv som avindustrialiserar Sverige och som genom arbetskraftsimport förslummar arbetsplatser. Och till och med FN erkänner att det är det kapitalistiska system, som Axenborg har betalt för att försvara, som bär ansvar för klimat- och miljökrisen.

Det är förståeligt, om än oärligt, av Axenborg att vilja prata om vad som hänt i andra länder för länge sedan istället för att våga prata om de problem vi ser i vårt svenska samhälle idag. Kommunistiska Partiet är ett svenskt arbetarparti. Vi tar gärna en debatt med Axenborg om vilken politik Sverige behöver för framtiden. Vi har fått nog av Axenborgs och Timbros nyliberala politik.

Robert Mathiasson
Ordförande i Kommunistiska Partiet och boende i Alingsås

Karl Gustav Nilsson
Ledamot för Kommunistiska Partiet i Ludvika kommunfullmäktige

John Dolve
Ordförande för Kommunistiska Partiet i Uppsala


Uppsala Nya Tidning, söndag 23 september 2018

Kommunismen är ingen bra idé
Signerat Ellen Axenborg
Kommunist tar plats i Ludvikas kommunfullmäktige.

Nazistiska NMR fick inga mandat i några kommunfullmäktige, trots idogt kampanjande. En storvinst för demokratin. Men under radarn, i Ludvika där NMR tilläts hålla otaliga bokbord, har ett annat parti med en mördarideologi tagit mandat. Kommunistiska partiet, tidigare KPML(r), skrapar ihop 2,1 procent vilket räcker till en plats i kommunfullmäktige åt Karl Gustav Nilsson.

”Vissa menar att kommunismen också är en otäck rörelse” anmärker SVT:s reporter när han intervjuar Nilsson. Frågan speglar den rådande okunnigheten och relativiseringen av en av världens dödligaste ideologier. Kommunismens svarta bok, framtagen av några av de främsta internationella forskarna på området för att undersöka brott begångna i kommunismens namn, bedömer att omkring 94 miljoner människor dött på grund av avrättningar, hunger och svält skapade av regimer, krig, utvisningar och tvångsarbete. Vissa menar att siffran är högre.

Den svarta boken räknar med att 10 000 människor dött ”som ett resultat av handlingar från internationella kommunistiska rörelser och partier utan styrande makt”. När Kommunistiska Partiets partiledare Robert Mathiasson intervjuas i rapport (20/10-16) menar han att våld kan bli nödvändigt om borgarklassen inte ger sig. ”Man måste vara beredd att tvinga dem att acceptera att deras förmögenhet och egendomar ska tas över av samhället”. I partiprogrammet kan man läsa om proletariatets diktatur. Diktatur är ett missförstått begrepp och konceptet har smutsats ner av Hitler, enligt Mathiasson.

Partiprogrammet ja, där lever revolutionstanken som om året vore 1917. Tankar om en kapitalistisk världskonspiration blandas med hat mot äganderätten. Både partiledaren och den nyinvalde Karl Gustav Nilsson påtalar att parlamentarisk representation inte är viktig. Det som spelar roll är att arbetare organiserar sig. I ett ”tal till nationen” beskriver Mathiasson den framtid han söker. Medborgarna ska kunna avsätta politikerna även mellan valen ”om de missköter sig”, vilket verkar nyckfullt och föga förenligt med demokrati. Politiker spelar en marginaliserad roll i kommunisternas framtid, det är folket som har tagit över bankerna och gatorna, förklarar Mathiasson.

Den som besöker partiets hemsida möts av en valfilm med Sven Wollter som speaker. Vad hände med rättvisan? Vad hände med strävan efter demokrati? Vad hände med människovärdet? undrar Sven. Det undrade nog även de medborgare som i kommunistiska diktaturer världen över sattes i fängelse utan rättegång, berövades rätten till egna tankar och såg sitt människovärde elimineras under en ideologi där människor är medel för att uppnå den perfekta staten, men värdelösa en och en. Under Maos välde i Kina försökte man till och med förbjuda kärlek till annat än partiet, och föräldrar som visade sig tillgivna sina barn blev hårt ansatta. Men för Mathiasson är det inte Mao utan Lenin som inspirerar, ”en av 1900-talets största tänkare”. Lenin, vars sovjetunion, står för en femtedel av kommunismens offer.

Men nej, det är ju självklart inte den typen av kommunism som Kommunistiska Partiet eftersträvar. Grundtanken är god, sägs det. Alltså idén att människor ska leva exakt likadana liv och existera för samhället skull och inte för sin egen. I praktiken är det just den ”fina” idén som lett till slavläger för oliktänkande, hbtq-personer, religiösa företrädare och ja, egentligen vem som helst som råkade befinna sig på fel plats vid fel tillfälle. Det finns ingen god kommunism, 100 miljoner människors död borde vara bevis nog. Vi behöver inte prova igen.

Ludvikakommunisten besökte Nordeas bolagstämma tidigare i år. Han var förvånad över att han fick tala till punkt. I en demokrati finns en kultur där oliktänkande får höja rösten, något som är främmande för en kommunist. När motståndet mot NMR samlar Sverige blir man stolt. Att inte kamp mot kommunism kan generera samma stöd är konstigt. I grund och botten har de två ideologierna mer gemensamt med varandra än med vårt demokratiska samhälle.