Bojkotta EU-valet!
21 april, 2024

Lördag 20 april hade kommunisterna i Uppsala ett torgmöte mot den pågående kampanjen för att få folk att rösta i EU-valet i juni 2024.

För massmedian och de etablerade politikerna har ingen betydelse vad du röstar på bara du går att rösta. EU som politisk bluff, en odemokratisk byggnad, har blivit mera och mera av en sanning hos stora delar av svenska folket. I senast valet 2019 bojkottade 45% av Sveriges folk EU-valet. Och då gäller för alla som tjänar på EU att gå till strid för få oss att rösta. Vi kommunister säger istället, bojkotta EU-valet!

Tio kamrater deltog, tre talare, Eva, John, Mario.

https://drive.google.com/file/d/1u2OWa917JzG25rtCh7rtDTjxIXtmow8A/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1j03csKN943I1qX_0guU2AMfUjqu_IbdN/view?usp=sharing

Tal av Mario Sousa:
Hej!
Det här är Kommunistiska Partiet i Uppsala som håller torgmöte om EU valet som kommer så småningom i juni 2024.
Massmedian och de etablerade politikerna börjar nu att göra stor propaganda för att få svenska folket att gå och rösta.
För dem har ingen betydelse vad du röstar på bara du går att rösta.
Saken är den att EU som en politisk bluff, en odemokratisk byggnad, har blivit mera och mera av en sanning hos stora delar av svenska folket. I senast valet 2019 bojkottade 45% av Sveriges folk EU valet.
Och då gäller för alla som tjänar på EU att gå till strid för få oss att rösta.
Vi kommunister har en annan mening, vi vill gärna vill kalla saker och ting för vad de är, EU är en bluff som inte ger plats åt folkviljan.
Eu-parlament är en bluffparlament, det är inte Eu-parlamentet som tar besluten, det är Eu kommissionen som lägger till lagförslag, de verkliga besluten tas av ministerrådet med all statsminister.
Inga av dessa är valda till posten, de är ditt satta av regeringar, deras representation saknar legitimitet.
Så måste det vara därför att
Eu är ett politiskt högerprojekt och absolut ingen fredsprojekt så står det i statuterna,
Eu:s grundlagen är sådana redan från  början:
kol och stål unionen 1951,
Romfördraget 1957,
EG 1967,
Maastrichtfördraget 1992,
alla dessa fördrag har haft som mål ett politiskt projekt för att befästa kapitalismen över hela Europa på den europeiska arbetarklassens bekostnad och i strid mot folket i andra delar av världen.
Man har högerpolitiken inskriven i sina statuter, ett högerprojekt, lagstagd högerpolitik
Eus friheter gäller bara för Eu inte Afrika, Asian Latinamerika, man låser in sig
och i detta högerprojekt har alltid funnits en koppling till USA både affärer och vapenaffärer.
Eu har därför militariserats mera och mera och till slut helt knutits till Nato, ett nytt fördrag som slöts för några år sedan där Sverige är en del.
Med konsekvenser för t.ex Palestina.
Eu som projekt slutar helt bakom Israel och exporterar vapen till Israel trots kriget mot Gaza.
Israel är ett rasistiskt och odemokratiskt land där nära hälften av människor har ingen rösträtt, de får bara finna sig i vad sionisterna bestämmer, finner sig i våld och terror i tiotals år.
Minsta krav på demokratin är allmän val, en person en röst så säger man i väst, i Europeiska unionen. Men det gäller inte Israel.
I EU får pengarna och vinsterna gå förre.
EU är Israels största handelspartner. Nära 40 % av Israels export går till Europa och nära 50% av Israels import kommer från Europa.
I Eu pratar man gärna om fred, men där stannar allt. Om det fanns riktig politisk vilja i EU om fred i Palestina kunde EU bestämma om sanktioner mot Israel. Det skulle stoppa Israels möjlighet att föra krig mot Gaza på några få veckor. Så stor är Israels beroende av EU. Men så lätt är det inte.
EU, och även den svenska regeringen, har tagit små kritiska steg mot Israel men det har gjorts därför att folket i EU och över hela världen har demonstrerat i solidaritet med Palestina.
Stora, jättestora demonstrationer över hela Europa har tvingat EU topparna till krav på fred i Israels krig mot Gaza. Men det är bara folkets röster på gator och torg som får EU topparna att ta till orda om fred.
Vi kommunister står för bojkott att EU valet.