Inte så noga med gamla klimatlöften?
11 december, 2019

Efter att ha fått en del olika besked om hur det går med fördubblingen av kollektivtrafiken skickade vi slutligen in en mera formell förfrågan ifall det fanns något beslut, något som var nedskrivet när det gällde att inte uppfylla detta löfte.
Svaret kom idag från Helena Klange, Press- och kommunikationschef på Trafik och samhälle i Region Uppsala och lyder i korthet ”inget beslut har tagits som upphäver fördubblingsmålet”.

Johan Wadman trafikdirektör för UL (bilden ovan) uttalade sig i SVT redan i januari, och sa att UL skulle öka från 30 miljoner resor till 60 miljoner resor 2020, men att företaget räknar med att komma upp i 54 miljoner resenärer.
Om Johan Wadmans uttalande ska förstås som att UL numera inte har för avsikt att nå upp till det av Läns-/Regionsstyrelsen uppställda målet borde någon av de ansvariga politikerna ha reagerat på detta. Antingen så att de fattat beslut om skriva ner målsättningen eller (hellre) ställt krav på UL att genomföra i stället för att bryta löftet.
Det skall bli intressant att se i fall något av Uppsalas etablerade medier lyckas få en kommentar av någon ansvarig politiker. Tyvärr kan man inte som när det gäller anställda tjänstemän kräva redovisning med hjälp av offentlighetsprincipen.
Som vi skrev tidigare har politikerna i stället för att ta sitt ansvar valt att i tysthet göra tjänstemännens informella(?) beslut till sitt, genom att tiga och samtycka och till och med förespråka höjning av avgifterna. Något som inte vanligtvis ökar antalet resande det heller.