Ja till slutförvaret, ett miljöhaveri
6 februari, 2022

Vi tar ansvar hävdar Annika Strandvall när hon tillkännager regeringens beslut. Prompt förklarande hon att frågan om slutförvar är färdigutrett, med motiveringen att den pågått så länge. Kärnkraftindustrin har funnits i 50 år, slutförvaret ska verka i 100.000 år, det är till att ha perspektiv på frågan. Strandvall tar därmed ansvar för 4000 generationer, är då ens vår tids skrift begriplig?

Det räcker med att den mäktiga kärnkraftsmaffian pekar med hela handen  och med medias hjälp iscensätter en kampanj för att S-regeringen ska slå ihop klackarna. I världsperspektiv den mest lyhörda.  Varken i USA, Tyskland, Japan Frankrike Storbritannien  eller Finland har slutförvarsfrågan avgjorts på grund av folkligt motstånd,  I Finland har visserligen arbetet  påbörjats, enligt den svenska SKB-metoden,  men innan ett politiskt beslut är fattat.

UNT:s Johan Rudström påstår att slutförvaret inte tar någon politisk ställning, vilket naturligtvis är en lögn. Det är att ge klartecken för att en av de avgörande argumentet mot kärnkraft vid sidan av säkerhetsfrågan är löst och därmed lotsa den kärnkraftskramande borgerligheten ett steg närmare sitt (och industrins) politiskt  mål,  att få kärnkraften accepterad  som ett sk fossilfritt energialternativ i klimatdebatten.

Det centerpartistiska kommunalrådet i Östhammar Jacob Spangenberg är glad över beskedet. Detta kommer att att komma kommunen till gagn på flera sätt kommenterar han. Centerns helomvändningen i kärnkraftsfrågan glider han  undan med tillägget att det kommer att ske en stegvis prövning under hela byggets livslängd och säger sig övertygad om att SKB, (dvs. kärnkraftsindustrins intresseorganisation) ”kommer att ta till sig ”ny intressant teknologi”

Forskare på bland annat KTH har påpekat att det finns brister i tekniken. Experiment som indikerar att  bentonitleran som omger kopparkapslarna under tryck kan spricka, vatten tränga in och kopparkapslarna börja korrigera. .De kanske bara håller i hundra år En av dessa forskare förklarar situationen med den nu godkända metoden med biltillverkning som jämförelse. Det är som efter att ha testat bromsar, hjulupphängning, koppling etc. för sig ger klartecken för produktion utan att provköra bilan. Slutförvaringsmetoden i sin  helhet är ju inte ens utsatt för  prövning

Hans Johansson