Uppsala – Nytt torgmöte mot DCA avtalet.
1 juni, 2024

INGA USA-BASER I SVERIGE!

10 aktivister i Uppsalas Nätverk mot Nato agerade på Celsius torget lördag 1 juni med tal, flygbladsutdelning och information till intresserade förbipasserande.

Vi fick beröm av många för vår uthållighet och rättvisan i vår budskap. Flera anmälde sig att vara med vid nästa torgmöte. Några kom bara förbi och tyckte bara illa om vår nej till DCA avtalet och de 17 USA baser i Sverige, hade ingen kunskap om DCA avtalet. Vi förstår att det inte är lätt att veta vad som är på gång. Trots att DCA avtalet skrevs under av den svenska försvarsministern i december 2023 finns knapp någon information alls om det från maktens sida.

Torgmöte påminde också om den offentliga möte om DCA avtalet nu på måndag 3 juni kl 19 på ABF i Uppsala. Alla välkomna!

Hans Jivanders tal:
https://drive.google.com/file/d/1y8vaAIgLQJhvhq_RpPLVM48apx8KPZ8r/view?usp=sharing
Kirsti Kolthoffs tal:
https://drive.google.com/file/d/1jJq1XgaWo4KRfpN8sRXwjXEQkC4kg3gG/view?usp=sharing