Palestinademonstration 9/3
10 mars, 2024

Lördagen 9 mars ännu en stor demonstration för Palestina i Uppsala. Kommunistiska partiet och RKU fanns givetvis på plats. För Kommunistiska partiet talade Lars Björkblom, vars tal finns att se på vår Facebook och Instagram. Befrielsekampen fortsätter!