Vad kostar ett svenskt Natomedlemskap?
13 mars, 2023

Lördag 11 mars intog natomotståndarna i Nätverket mot svenskt Natomedlemskap Celsiustorget i Uppsalas centrum för ett opinionsmöte mot Nato. Som alltid fick talarna applåder från förbipasserande och vi hade en del trevliga och intressanta diskussioner. Som en man i publiken sa till oss, det gäller att kämpa idag, om Sverige blir medlem i Nato kommer landet att bli en lydstat åt USA. Fyra talare, Hans, Jivander-Folket i Bild, Kristi Kolthoff-Kvinnor För Fred, Lars Drake-Nej till Nato, Mario Sousa – Kommunistiska Partiet. Vi kämpar på! Nästa möte lördag 25 mars kl 12.30 Celsiustorget. Välkomna!

Mario Sousas tal:
Hej
Detta är Uppsalas Arbetsgrupp mot svenskt Natomedlemskap som har torgmöte, ja, det kan ni se på vår banderoll bakom mig.
Mitt namn är Mario Sousa.
Vi har detta torgmöte därför att vi anser att fråga om svensk Natomedlemskapet måste diskuteras offentligt.
Beslutet om att ansöka om svenskt medlemskap i Nato togs på ett odemokratiskt sätt utan att svenska folket fick säga sitt.
Ingen offentlig debatt om Natoansökningen i tidningarna, radio och Tv.
Man kan fråga sig varför?
Givetvis skulle en öppen debatt och en folkomröstning få slut på ansökningen om svenskt Natomedlemskap.
Och med det skulle det bli slut på de stora vinster som de svenska vapenfabrikörerna har räknat med att få in. Och de svenska vapenfabrikörerna dominerar i den svenska ekonomin och därmed i politiken. Därmed stopp för debatten.
Vad vill de gömma?
Bland annat vill de gömma vad det kostar att vara med i Nato.
Därför att medlemskapet ska betalas med våra skattepengar.
Om detta vill ingen av de ansvariga politikerna prata.
Så lått oss se vad det kostar och vad det är planerat att kosta.
Natomedlemskapet tvingar en kostnad för försvaret som ska ökas från dagens 1,3% av budget till minst 2%. Skattebetalarnas pengar ska rulla!
Enligt siffror från Regeringskansliet betalade Sverige till försvaret och krisberedskap året 2022, 81 miljarder kronor.
För året 2025 när Natomedlemskapet ska vara ett faktum är beräknat att kosta 123 miljarder kronor.
Det är en ökning med 42 miljarder kronor för Natoförsvaret som ska betalas ut varje år av de svenska skattebetalarna.
Dessa pengar finns inte idag. Så varifrån ska pengarna komma?
Givetvis från andra poster i statens budget.
Till exempel från Hälsovård, sjukvård och social omsorg som året 2022 kostade 123 miljarder kronor och år 2025 beräknas dra ner kostnaderna till 101 miljarder kronor.
Minus 22 miljarder för sjukvården alltså!
Även andra poster i budget dras ner för att betala för Natoförsvaret, t.ex. miljö och naturvård kommer att minska med 12 miljarder kronor under samma period.
Det är dessa och många andra frågor som vi vill diskutera offentligt.
Svenska folket har rätt att få veta vad Natomedlemskapet innebär och vad det kostar.
Res du också detta krav bland dina vänner och bekanta.
Låt oss dra igång en rörelse som tvinga den svenska Natolobby att offentligt diskutera vad Natomedlemskapet innebär.
Tack för ordet.