Mäktig Palestinademonstration genom stadens centrum! Uppsala 1 juni 2024
4 juni, 2024

Tal och 2 video.
För Kommunistiska Partiet talade Meja Hagman, lyssna eller läs.
https://drive.google.com/file/d/1fh8jW97vlrCaMsO7umKhQJ2RrkhPiVgI/view?usp=sharing

Meja Hagmans tal:
Hej, jag heter Meja Hagman och jag är medlem i Kommunistiska partiet.
Den här senaste veckan,
Har jag haft väldigt svårt att hitta rätt ord.
Orden räcker aldrig till för att beskriva det värsta brottet mot mänskligheten som jag har sett under min livstid.
Men,
just nu kan jag bara berätta vad jag ser.
Jag ser Israel totalt ignorera Internationella Brottsmålsdomstolens order och istället fortgå med markoffensiven i Rafah, fortgå med massakrerna.
Jag ser svenska politiker och svensk media okritiskt upprepa samma gamla lögner som Israel kastar ur sig, den här gången om tältmassakern.
”Det var inte vi. Det var vi men det var inte meningen. Det var vi men de förtjänade det.”
Jag ser även våra makthavare skramla för att få stanna kvar i sin trygga inaktion.
Utbildningsministern Mats Persson talar om vikten att behålla akademiska samarbeten med Israel i dessa tider, att vi inte får hota detta samarbete på något sätt.
Tack, Mats Persson, då vet framtida generationer av skolbarn var du stod när Israel bedrev sitt folkmord i Gaza.
Universiteten får panik när studentdemonstrationerna tvingar de att se på vad det är för ”akademiska friheter” de försvarar.
Att det de försvarar med sina samarbeten med israeliska universitet, är utvecklingen av folkmordsapparaten.
Det är inte konstigt att de blir rädda, den värld de trodde sig tryggt existera i är hotad.
I tältlägren på Lunds Universitet, på KTH, har vi nu i veckan sett en liten skymt av det koloniala våldet i Palestina, här på hemmaplan.
Kravallbussar cirkulerar demonstranterna. Studenter frihetsberövas och har fått sitta på lerig mark i regnet i timmar. Flera förvägrades mat i upp mot 11 timmar. Polisen har låst in personer i celler där temperaturen har sänkts och man har tagit ifrån dem deras tjocktröjor.
Frågan är när om Uppsalas polis kommer följa i samma spår.
Kolonialismen vänds inåt när den möter motstånd även från insidan, makten famlar i mörkret med sina desperata försök att bevara världens koloniala system.
Men som Leila Khaled sa:
”Där det finns förtryck, så finns det även motstånd”.

2 video:
https://drive.google.com/file/d/10ri5McrGUySZF6QCadMCa8b4JXgUmaeH/view?usp=sharin

https://drive.google.com/file/d/1WuZSp1GNg3k0qEB83cpTvzQ_tbe4LdqJ/view?usp=sharing