1 Maj Demonstrationen i Uppsala
1 maj, 2023

Samling kl 13.00, Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17.
Möte Stora torget kl 13.30.
Våra banderoller, bl.a.
Röd Front för socialismen, Nej till Nato, Nej till profit i vård, skola, omsorg, Kamp mot USA imperialismen, För ett fritt demokratiskt Palestina.
Våra talare: Vilmer Hansson och Simon Hermansson.
Appelltal från vänner i solidaritetsorganisationer.
Kom alla till vår 1 Maj demonstration!
Samling mot Nato står i centrum.
Bara på Röd Front har vi en klar inställning mot Nato.
Nej till Natostyrkor i Sverige – Ja till svensk alliansfrihet.

Efter demonstrationen håller bokhandeln Röda Stjärnan (Djäknegatan 13, kälaren) en lättlunch till humana priser med god mat, sång och kultur. Alla välkomna!
Kommunistiska Partiet Uppsalaavdelningen

All-focus