Uppsala: Friday for future 29/11
29 november, 2019

Dagens miljöstrejk på Forumtorget samlade ca 200 personer. Förutom samling med tal och sång och musik genomfördes ett demonstrationståg. Demonstrationsvägen gick runt Stadsbiblioteket och tillbaka på Dragarbrunnsgatan. Bland parollerna hördes ”Internationell solidaritet – Vi har bara en planet” och ”Tomma ord och mera prat, räddar inte vårt klimat”. Vid det avslutande mötet talades det bland annat om saker som kunde förbättras lokalt här i Uppsala, till exempel snöröjningen av cykelbanorna vilken faktiskt borde kunna gå före bilvägarna. Biltrafiken ansågs vara för omfattande och i stället framhölls kollektivtrafiken, först och främst bussarna.
I detta sammanhang nämndes förvånande nog inte den planerade höjningen av priserna för resor med stadsbussar i Uppsala. När jag frågade varför inte menade talaren att det finns miljoner frågor. Och det gör det förståss. Representanter för Uppsala kommun har redan tidigare förklarat att priserna inte har någon inverkan på antalet resande när det gäller Uppsalabussarna…