Rädda miljön – eller kapitalismen?
3 december, 2018

FN:s klimatpanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, förkortat IPCC http://www.ipcc.ch/ ) som ska förse världen med ett tydligt vetenskapligt perspektiv över det rådande kunskapsläget vad gäller klimatförändring och dess miljömässiga och socioekonomiska påverkan , har i sin senaste rapport varnat för:
1. att de löften som olika länder gav i Parisöverenskommelsen inte är tillräckligt
2. att löftena inte heller uppfylls
3. att växthusgaserna i stället ökar
4. att ökningen går allt fortare och att det finns ett antal ”tipping points” som kan öka takten ytterligare i fall de utlöses.
Tilläggas bör att av de två värsta länderna när det gäller utsläpp, Kina och USA, har det ena, USA som ät de som släpper ut överlägset mest gaser i fall man räknar per innevånare, lämnat det internationella samarbetet om att sträva efter en minskning. Presidenten Trump har kommit med rätt anmärkningsvärda uttalanden, både på Twitter, och vid tv-intervjuer.
Uppsala kommun har däremot enligt vad UNT har skrev i saken i 17 september i år vunnit ett internationellt pris i frågan. Tävlingen One Planet City Challenge anordnas av Världsnaturfonden WWF i San Fransisco och städer från 30 olika länder deltog i tävlingen om vem som lyckats bäst med sitt lokala klimatarbete. UNT meddelade också från denna att ”Världens utsläpp av växthusgaser kan minska i en betydligt snabbare takt än man tidigare trott.”
UNT:s skribent Ellen Axenborg skrev vidare i samma artikel att: ”Den svenska professorn Johan Rockström som varit med och tagit fram rapporten säger till Dagens Industri att världen är på väg mot slutet på eran fossila bränslen. Det är minst sagt goda nyheter.”
Johan Rockström uttalade givetvis även reservationer om framtiden. Men dessa fick inte plats i UNT. Enligt den TT-intervju som stod i Dagens Industri 14/9 påpekade han att förutsättningen för att utsläppen skall minska är ”… att exempelvis vindkraftverk ersätter kolkraftverk i stället för att adderas till dem”
Den senaste IPCC-rapporten har dock noterats även på UNT:s ledarsida. Johan Rudström verkar ha tagit miljöpolitiken – och bristen på resultat – mera allvarligt och skriver i en signerad artikel 7/11 att:
”Det borde alltså vara en fråga som överskuggar alla andra de närmaste åren. Klimatet är ingen separat fråga, inget särintresse.” …”Soporna ska lyftas fram i ljuset så att alla kan se, och känna doften sprida sig i rummet.”
En sådan kritisk granskning av miljöpolitiken är av allt att döma närmare verkligheten än lokala miljöprisvinster. Även i fall detta pris till Uppsala skulle vara motiverat, så handlar det bara om att komma först bland förlorarna – hela mänskligheten.

Rudström som verkade ha kommit till insikt 7/11 använde redan tredje december miljöfrågan som ett slagträ mot Kina. Och finner på ursäkter för både USA och Brasilien(!).
Alternativet, att vidhålla att ”Klimatfrågan är ingen separat fråga, inget särintresse” även när det gällde de båda sidorna i handelskriget skulle kanske ha kunnat väcka tvivel bland UNT:s läsare. Tvivel på om den globaliserade kapitalismen är kapabel att säkra mänsklighetens fortlevande.
Sådana tvivel framgår tydligt i  IPCC-rapportens text.