Uppsalas Kristdemokrater uppmuntrar judisk ras-diskriminering
26 maj, 2019

Uppsalas Kristdemokrater har funnit anledning att krypa fram ur garderoben och offentligen erkänna att de faktiskt är och alltid har varit sionister. Anhängare av staten Israel. Dock tvingas författarna till debattinlägget med rubriken ”Inga bidrag till antisemitism i Uppsala” (https://www.unt.se/asikt/debatt/inga-bidrag-till-antisemitism-i-uppsala-5313909.aspx ) till rätt så komiska krumsprång för att ändå försöka att hålla sig inom den internationellt erkända anständighetens gränser. KD-arna fördömer FN-kravet på att Israel skall lämna de ockuperade områdena, men skriver detta på ett sätt så att fördömandet enbart ska gälla sådana som med de ockuperade områdena menar hela Israels territorium.
De misslyckas dock totalt med motiveringen av detta när de skriver att ”Eftersom Israel är världens enda judiska stat blir det då ett tydligt utslag av antisemitism.”
Motsatsen framgår tydligt i sådan inom-europeisk historia som rimligtvis tillhör grundläggande allmänbildning:
Trots att den nazityska statens lagar på 1930-talet gjorde Tyskland till världens enda tyskblodiga stat, innebar det inte något tydligt utslag av anti-tyskblodighet att nazismen krossades och den rasistiska tyska staten ersattes med nya tyska statsbildningar vilka hade lika fri och rättigheter för alla innevånare oberoende av ras, folk, stam etnisk tillhörighet eller religion.
Att sedan KD-arna som skrivit debattartikeln ändå visar sig medvetna om de anti-semitiska strömningar som förekommit inom Europas och Sveriges högerpartier är i och för sig utmärkt. Men det finns ingen anledning att klistra dessa den europeiska högerns herrefolks-fasoner på palestiniernas protester. Som kanske bekant även inom KD är det Palestinierna från de områden som idag behärskas av staten Israel som nu befinner sig i motsvarande position som de tyska judarna gjorde på 1930-talet?
Och som därför har tvingats fly till Sverige?