Är alléskövling och stadsförtätning klimatsmart?
23 maj, 2024

Onsdag 22 maj höll Kommunistiska Partiet Uppsalaavdelningen ett studiemöte om klimatet.

Hans Johansson föreläste om klimatet ur ett geologiskt perspektiv och påpekade att jorden upplevt ett flertal klimatkriser under tidens gång, alla försakade av rubbningar i  de naturrelaterade  processerna i jorden utveckling. Efter istiden har ett självreglerad stabilt system kännetecknat klimatet. Nu synes detta för livet förmånliga klimat krackelera på grund av en rasande snabb ökning av koldioxidhalten, orsakad av människan.

Som föreläsaren underströk är tiden kort för möjligheten att återställa tolerabla nivåer av uppvärmningen. Studiedeltagarna resonerade därefter kring uppvärmningen av havet och avskogningens effekter och faran för systemkollaps. En livlig diskussion uppstod kring kommunens lokala utvecklingsprojekt med spårväg och mega-utbyggnad av nya bostadskvarter vilket i propagandan framställs som klimatanpassat. Vad menas egentligen med folkomröstningen om denna utvecklingsplan som ska hållas i samband med EU valet.  Finns det någon substans i den eller är det bara skenfäktning över något som redan är beslutet? 

Många synpunkter bröts men sammantaget lutade åsikten mot att det liksom EU-röstningen är ett bluffval.  Sammanfattningsvis blev studiemötet en bra utgångspunkt i uppgiften att vässa vår klimatpolitik.