Mattesnillen på ledarredaktionen – en dryg grad/150 år
5 januari, 2020

UNT verkar helst vilja se att klimatfrågan hanteras som man förr skämtade om vädret. Alla pratar om vädret men ingen gör något åt det.

Detta blir uppenbart i ledarskribentens påstående i UNT 3/1 2020 att ”De vetenskapligt belagda globala temperaturökningarna är inte så dramatiska, en dryg grad på 150 år, …”
Saken blir inte bättre av att detta föregås av en ingress med texten ”Klimatförändringarna ska mötas målmedvetet och långsiktigt, inte i panik till följd av extremväder.”

För att börja med vetenskapens uppfattning. Det finns såvitt känt inte någon vetenskap som mäter temperaturförändringarna vid jordytan i perioder om 150 år. I stället är det vanligen årsvis eller per decennium som gäller. Enheten grader Celsius per 150 år förekommer vare sig inom SI-systemet eller något annat.

I fall man i stället för att som när UNT:s Johan Rudström ovan trollar med truten skulle vilja sprida kunskaper i frågan och lägger upp en grafisk redovisning av de aktuella siffrorna ser det ut som bilden här överst.

Hur pass hög man finner den genomsnittliga temperaturökningens hastighet beror alltså på antalet år man väljer att räkna. Om vi till exempel väljer det helt orimliga att bara räkna på de senaste två punkterna i diagrammet, från åren 2017 och 2016, kommer vi fram till att temperaturen inte ökar utan minskar med omkring en halv tiondels grad per år. Vilket omräknat till grader Celsius per 150 år som UNT använder sig av, skulle innebära att vi hade att se fram mot att en ny istid, en minskning med 7,5 grader jämfört med idag skulle ha inträtt till året 2170.

Något mindre fel leder det att räkna med den trend som skapats av de senaste 10 åren. Då hamnar vi på en ökning på någonstans omkring 0,2 grader på 10 år. Vilket med UNT:s 150 års-modell för beräkningen skulle innebära att genomsnittet år 2170 skulle vara omkring 30 grader varmare än idag.

Det finns också andra välmotiverade startpunkter för beräkning av trenderna. Det finns till och med färdiga grafer som bygger på detta och de relevanta statistiska uppgifterna. Men sådana kan givetvis inte användas för att motivera UNT:s ledarskribenters skriverier.

http://www.ccdatacenter.org/images/TempAnnotated.jpg

Om som UNT säger förbränningen av fossila bränslen måste upphöra så snart som möjligt. ”Men det bör ske i god demokratisk ordning och inte i panik. ” borde dock även detta oberoende reaktionära tidningshus se till att deras liberala ledarskribenter beskriver verkligheten någotsånär realistiskt. Åtminstone borde man försöka ge läsarna en någotsånär realistisk bild av ”De vetenskapligt belagda globala temperaturökningarna” när detta uttryck användnds i texten.
Det är faktiskt en förutsättning för att besluten skall kunna tas i god demokratisk ordning. I stället för att förhalas alltför länge och sedan – troligen alltför sent – tas i panik

Bilden överst är hämtad från Wikipedias artikel i ämnet. https://en.wikipedia.org/wiki/Global_temperature_record