25 februari. Torgmöte mot EU!
13 mars, 2023

Nej till EU! En viktig fråga som har kommit åt sidan i samhällsdebatt togs upp av Uppsalakommunisterna på ett torgmöte i Uppsalas centrum 25 februari.
Talarna var Eva Vakrakos och Mario Sousa.

Mario Sousas tal:
230225

Hej och välkomna till Kommunistiska Partiets torgmöte som idag tar upp fråga om den ofattbara ökningen av elpriserna

Mitt namn är Mario Sousa och jag är busschaufför.

Ökningen av el priserna innebär för många människor i Sverige stora ekonomiska problem, för en del går så långt att man är tvungen att lämna sina hem när det är ekonomiskt omöjligt att betala för den nödvändiga el som krävs i hushållet, något som knappast har hänt någonsin förr i detta land.

Elpriserna varierar stort vilket gör att det är svårt att organisera den personliga ekonomin men mest är det så att elpriserna stiger och stiger.
Idag kostar en kilowattimme i norra delen av Sverige ca 1 krona och 80 öre, och södra delen av landet ca 3 kronor och 34 öre.
I Uppsala kostar en kilowattimme ca 2 kronor och 50 öre.
Det är fruktansvärda priser som slår håll i många familjers ekonomi!
Egentligen om man räknar med den produktionen och det behovet av el som faktiskt finns i Sverige skulle en kilowattimma kosta 40 öre!
Det betyder att vi betalar över 6 eller 8 gånger så mycket som vi borde betala.
Hur kunde det bli så?
Regeringen och de som bestämmer säger att det är elbrist i Sverige därav det höga priset.
Tror inte dem!
Det är ingen brist på el i Sverige, en myt och en lögn som idag sprids av högerregeringen och ministern Eva Bush och sverigedemokraterna, samma myt och samma lögn som tidigare har sprits av den socialdemokratiska regeringen.
I Sverige produceras över 170 terawattimmar om året och den inhemska konsumtionen är ca 140 terawattimmar. I Sverige produceras över 30 terawattimmar mera än landets behov kräver.
Det är ingen brist på el i Sverige, det är istället ett stort överskott på 30 terawattimmar om året.
Myten om elbrist i Sverige är en påföljd av Sveriges EU anslutning.
Tidigare ägdes de flesta elbolagen av kommunerna och priserna satts upp efter behovet.
Men Sveriges EU anslutning innebar att produktionen av el måste göras privata.
Man sålde de kommunala elbolagen till privata transnationella storföretagen som sedan satt priset på el efter egna beräkningar där vinstbegären innebar direkt en höjning av elpriserna.
Men det stannade inte där.
Elproduktionen är enligt EU en fråga om en marknad, hela EU. Alla företag ska sälja el på denna EU elmarknad till det priset som sätts upp av behovet i EU, i praktiken av priset på el i Tyskland.
Det välkomnas av el-kapitalisterna i Sverige.
Därför att priset på el i Tyskland är mycket högre än i Sverige, det finns mycket högre vinster att göra om de svenska el-kapitalisterna säljer till EU på kontinenten istället för att hålla sig inom Sverige.
De svenska el-kapitalisterna säljer den svensk producerade el till utlandet och blir stormrika.
Samtidigt blir det elbrist i Sverige och höga priser.
Och vi andra som bor och arbetar i detta land blir bara fattigare.
EU och EU:s elpriserna är ett elände för arbetarna i Sverige.
Det är orättvist, det måste bli en ändring.
Vi betalar enorma el räckningar enbart för att rika el kapitalister ska bli ännu rikare.
Den svenska regeringen måste se till att de svenska konsumenterna får el till ett pris som har som bas vad produktion av el kostar i Sverige.
Och det är som vi har sagt tidigare, 40 öre för kilowattimme.
Svenska regeringen ska agera för de svenska konsumenterna.
Kasta ut EU:s el kapitalisterna!
Tack för ordet.