Nätläkarbolagen plundrar skattebetalarna!
16 februari, 2021

Kostnaden för Region Uppsala gällande nätläkarbesök fördubblad på ett år. För ett nätläkarbesök får Regionen betala 500 kr. Över 50 miljoner kr/år undandras därmed den offentliga vården. Uppsala län har den näst högsta kostnaden per invånare för nätläkare.

Nätläkarbolagen gör storas vinster på att plocka russinet ur kakan genom att locka till sig de minst vårdkrävande patienterna medan Regionen får stå för notan utan att kunna påverka kostnaderna. Det är främst unga kvinnor som nyttjar nätläkare med kort varsel för sina besvär istället för att avvakta och nyttja egenvård. Besvär som för övrigt i många fall även kan klaras utan fysiskt besök hos ordinarie vårdcentral.

Det är inte de som har störst behov som anlitar nätläkare. Följden blir överförskrivning av läkemedel, onödiga sjukskrivningar och felprioritering av vårdresurserna

 

Region Uppsala bör avbryta samarbetet med nätläkarbolagen (och likt Region Västra Götaland sluta betala nätläkarbesök) .

Inga skattepengar till den privatdrivna vården!