Nya klimatlöften för att svika gamla?
20 december, 2019

Det är inte självklart att enskilda toppolitiker eller topptjänstemän får ändra i eller upphäva sina egna tidigare beslut på alldeles egen hand. Det finns formella steg som måste tas. Det krävs förslag och debatt och nytt beslut.
När det gäller busstrafiken i Uppsala har vare sig Johan Örjes (C), ordförande Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden (tv. i bilden ovan) eller Johan Wadman som är trafikdirektör för UL på fötterna. Enligt tjänstemännen på UL gäller att ”inget beslut har tagits som upphäver fördubblingsmålet”.
Och sedan har vi frågan om det fördubblingsmål som Uppsalas kommunpolitiker överlämnat till regionen att uppfylla. Stadsbussarna i Uppsala.

Johan Örjes påstår i sin insändare att ”en stor del av ökningen har skett i stadstrafiken i Uppsala.” Detta är vad allmänheten och Uppsalas kommunpolitiker får nöja sig med, för någon redovisning av hur stor denna eventuella ökning av antalet resande har blivit, tänker UL av allt att döma inte att komma med. Särredovisningen av antalet resenärer med Uppsalas stadsbussar har avskaffats. Möjligen på grund av tidigare avslöjande av statistiska egendomligheter.
Det är däremot självklart att politiker, folkets förtroendevalda representanter som de kallas i högtidliga sammanhang, har rätt att ändra och fatta nya beslut. Även klimatlöften.
Fast det löfte som fortfarande står kvar på Uppsala kommuns hemsida ”Antalet resor med kollektivtrafiken ska fördubblas till år 2020 (jämfört med antal resor 2006).”
Och som det står på Region Uppsalas hemsida i trafikförsörjningsprogrammet ”… ett fördubblat antal resor till år 2020 i förhållande till resandet år 2006 …”
Visst är det bra om Örjes och Wadman dessutom vill utlova en fördubbling av kollektivtrafikens andel av den motorburna trafiken i Region Uppsala till 2030. Om de lyckas få beslut på detta. Och om de eller deras efterträdare håller fast vid detta löfte även när det närmar sig 2030. Och faktiskt uppfyller det löftet.
Men det är inte för den skull acceptabelt att de idag utan vare sig diskussion eller beslut sviker de gamla löftena. Sådan hantering av politiska löften är inte heller till någon påtaglig fördel för klimatet. Vilket framgår tydligt i de stora klimat-sammanhangen.

(Publicerad som insändare i UNT  )