Undersköterskeupprop på Akademiska- Satsa på all vårdpersonal!
2 februari, 2022

Regionen för en splittrande och kontraproduktiv lönepolitik.

Region Uppsala har tillfört 40 milj kr i lönetillägg för att locka ny personal och erfarna anställda att stanna. Trots att all vårdpersonal arbetar tillsammans i team. kommer påslaget på 2000 kr bara att gälla sjuksköterskor och barnmorskor på vissa avdelningar inom den slutna vården. Det ska tilläggas att lönetilläggen inte är grundlönehöjande, flyttar man från sådan avdelningen blir man också av med tillägget. Övriga sjuksköterskor och alla undersköterskor och sjukvårdsbiträden utesluts från lönetillägget. Vårdförbundet och undersköterskorna har reagerat med stort missnöje mot detta godtycke. Kristian Hjertén, ordförande för Vårdförbundet i Uppsala säger att det är orättvist när alla är hårt pressade och menar att pengarna hellre skulle gå till den årliga löneöversynen. Undersköterskorna har startat ert upprop med över 1100 underskrifter. – Det är ju även brist på undersköterskor, varför är vi förbisedda påpekar Ramona Nordstrand kommunalare och en av initiativtagare till uppropet. HR-chefen på Akademiska sjukhuset Anna Wadenhov säger att satsningen bara gäller vissa avdelningar där sjuksköterskebristen är störst och vårdplatser behöver öppnas. Resultatet av denna märkliga lönepolicy visar sig i praktiken bli kontraproduktiv. All vårdpersonal på Akademiska har pressats till det yttersta under pandemin och upplever nu en ny våg av smittade. Det utbredda missnöjet skapar ytterligare psykiskt press genom att inte känna uppskattning från arbetsgivaren och fler fundera enligt Ramona Nordstrand i stället på att lämna verksamheten. Regionen Uppsalas budget beräknas gå med ett överskott på drygt 200 milj kr under året. Satsa på en rejäl löneförhöjning för all vårdpersonal i stället för att slösa pengarna på bemanningsföretag