Krami i Uppsala läggs ned: ”Kortsiktigt vinstintresse”
15 januari, 2022

PRIVATISERING:
Krami är en samverkan mellan Arbetsförmedlingen, kommunen och kriminalvården som ger stöd och hjälp åt personer som levt i kriminalitet och/eller missbruk. Ungefär hälften av de hjälpsökande om året – drygt 35 personer – har kommit ut i arbetslivet genom Krami.

Men nu har Arbetsförmedlingen i Uppsala sagt upp samarbetet och Kramis verksamhet avvecklas.

Bakgrunden är Socialdemokraternas uppgörelse med L och C, Januariöverenskommelsen, som innebär en privatisering av Arbetsförmedlingen. Myndighetssamarbetet kommer att se annorlunda ut i framtiden, inte bara i Uppsala utan även i de 14 andra kommuner där verksamheten finns i samma form.

Emil Johansson, nationell chef för Utbilda och samverka, menar att insatser kommer i större utsträckning kommer att utföras av privata aktörer.

– Stödet för målgruppen ska vara likvärdigt i hela landet, säger Johansson till Upsala nya tidning.

Arbetsförmedlaren och kriminalvårdens representant i Krami Uppsala, Stefan Larsson, är orolig för hur det ska gå för de som fått hjälp sedan millennieskiftet.

– Vi är en beprövad och inkörd verksamhet. Att då välja att göra en osäker lösning är jag kritisk till och menar att Arbetsförmedlingens beslut innebär att kortsiktigt vinstintresse går före det långsiktig bästa, säger Stefan Larsson till SVT Uppsala.

Uppsala är en av de kommuner som drabbats hårdast av kriminalitet och gängvåld med droghandel och skjutningar. I förslagen till årets budget tävlar partierna om att utöka de repressiva åtgärderna. Antalet ordningsvakter ska kraftig öka medan de förebyggande sociala insatserna minskar privatiseras eller avvecklas.

Hans Johansson