Heder åt Anne Ramberg
3 februari, 2022

Juristen och Uppsala Universitets styrelseordförande som vågar ifrågasätta det USA – påbjudna narrativ angående Ukrainakrisen när hon bland annat hävdar ”att Nato medvetet militariserat den forna Östeuropa.” Det får Moderata studentförbundets ordförande Douglas Thor att gå i taket och kräva Rambergs avsättande. När Carola Lemne var rektor för Uppsala Universitets konsistorium (styrelse) och därtill ordförande för Svenskt Näringsliv hördes ingen kritik från moderat håll trots att bland annat Academic Right Watch varnat för” en grundläggande intressekonflikt som hotar universitetets institutionella autonomi mot bakgrund av internationella och europeiska överenskommelser.”

Från lärare, studenter och professorer rönte Lemne skarp kritik för att hon agerade som om universitetet var en affärsrörelse med raka rör till Svensk Näringsliv. Lemne ville bland annat utelämna lärare och studenter från inflytande över tillsättningar, kalla in rekryteringsföretag, för att få som hon uttryckte det, rätt kompetens, samt föreslog minskat anslag till humaniora. Dock ingen reaktion från M. Anders Wall, skattefuskaren avslöjad i de s.k Panamapapers är utsedd till hedersmedlem i Uppsala Universitet. Ingen upprördhet där från Douglas Thor och co.

UNT:s Sakine Madon som i dagens ledarkrönika uppmärksammat Anne Rambergs uttalande, vilket hon förväntat avfärdar, håller trots allt fast vid den liberala grundsatsen om rätten till åsikt och varnar för ”Cancelkulturen”. Något att lägga på minnet när man mötts av krystade förklaringar från redaktörer varför man tyvärr måste säga nej till att publicera ens inlägg vars innehåll råkar bestrida ett alltmer cementerade narrativt.
Påpekas ska att Andes Wall utnämning av UNT till hedersupplänning kvarstår trots Panamapapperen. Skattefusk är tydligen inget graverande vad gäller heder i de liberala kretsarna.

Hans Johansson