Regionen köper vård från det privata för statsbidraget – Facken överkörda
6 februari, 2021

Proletärens intervju med Kommunal och Läkarförbundet

Pia Söderman Kommunal, ordförande i sektion Region Uppsala

Hur ser arbetssituationen ut för vårdpersonalen när ni nu jobbar under krislägesavtal?

– Krislägesavtalet innebär ju att man jobbar upp till 48 timmar i veckan mot normalt 32 till 37 timmar och gäller främst de som  är på intensiven och den  intermediära vården. Det är tufft, långa pass. Knappt någon tid över till  annat än att jobba och sova. Det pågår fyra veckor i taget.

Stora besparingar  väntar trots att  Regionen går med över 100 miljoner i överskott, hur ser du på det?

– Att i ett akut krisläge även göra besparingar är horribelt. Det som behövs är resurser att satsa på bra bemanning, bra arbetstider och arbetsmiljö. Folk ledsnar. Det är den slitsamma och osäkra situationen som gör att man slutar. Med en bra personalpolitik skulle man inte ha samma problem med budgeten.

Vårdpersonal arbetar övertid samtidig som chefen på thoraxkliniken kan jobba som kirurg i eget bolag på arbetstid, din kommentar?

– Man blir förbannad. Vi ägnar all ork åt Covid-patienter och en annan  får frihet att ägna sin arbetstid åt sina privata intressen! I och för sig har det alltid förekommit att läkare sysslat med viss privat geschäft under arbetstid så länge jag jobbat här. Nu har i alla fall denna uppmärksammade skandal tvingat Regionledningen att se över bisysslor reglementet.

Sjukhusledningen har beslutat att köpa 700 operationer från privata vårdföretag. Vad säger Kommunal om detta?

Vi har som övriga fack förklarat oss oenig med detta. Men arbetsgivaren gick ändå vidare och bröt därmed förhandlingsplikten. Vi arbetar på hur vi går vidare med frågan.

Regionledningen hävdar att tid för återhämtning ska ordnas med att köpa vård från andra regioner och privata aktörer. Kommer det att hjälpa?

– Det förstår jag inte , Vi har ju de patienter vi har. Pandemin och den vård  den innebär minskar ju inte för att små operationer utförs på annat håll.

Knut Bodin huvudskyddsombud, Läkarförbundet

Hur är situationen  på Akademiska sjukhuset?

–  Arbetsmiljömässigt är den  inte hållbar, arbetsbelastningen är på bristningsgränsen och vi har problem med lokaler och eftersatt underhåll.

Sjukhusledningen har deklarerat att den uppskjutna vården ska klaras med hjälp av de statliga pengarna och köp av småoperationer, hur ser du på det?

–  Pandemin har tagit mycket resurser och skapat vårdskuld, det är riktigt. Men sjukhusledningens förklaring att vi måste köpa  vård för att klara akuta operationer tror jag inte på. Det är inte hållbart att man måste upphandla småoperationer och hänvisa till att det klarar upp canceroperationerna, Canceroperationer måste i vilket fall alltid gå före

Nu har sjukhusledningen på ett extramöte beslutat att köpa vård för 11 milj kr genom direktupphandling, det rör sig om 700 operationer, bl.a. öron, näsa-hals och barnkirurgi, din kommentar.

– Samtliga fack har förklarat sig oenig i frågan och detta beslut togs utan samverkan.  I princip kör man över oss,  vi får underlag dagen före och ej möjlighet att diskutera  med våra medlemmar. Förslaget innebär bland annat att fyra av sjukhusets läkare skickas ut till privata kliniker för att hjälpa till.  Region och sjukhusstyrelsen agenda är att slussa de statliga pengarna till privat verksamhet istället vår att dessa används till att bygga upp den egna vården. Större delen av de 148 miljoner kr är märkta för vårdköp. Man spelar under täcket med personalen. Vi befarar att man följer denna utstakade väg

Hans Johansson