En ond cirkel av besparingar
5 februari, 2021

Akademiska sjukhuset ska spara totalt 400 miljoner det kommande året. Samtidigt kommer sjukhuset att köpa in privat vård. Nedskärningarna kommer göra en svår situation ännu värre.

Behovet av vård kommer knappast att minska då andelen äldre beräknas att öka i Sverige de kommande åren. Ska vården bedrivas i samma utsträckning i Uppsala som idag i skulle enbart läkarbesöken innebära en ökad kostnad med en halv miljard.

Jämställdhetskommitténs rapport visar att den offentliga sektorn förlorat 290 miljarder kronor sedan 1990. Beredskapslager har skrotats och vårdkapacitet nedmonterats. Antalet sjukhussängar per capita ligger i botten bland OECD-länderna. 1993 hade landet 4.300 intensivvårdsplatser med respirator, 2018 återstod 574 platser.

I Uppsala menar sjukhusstyrelsens ordförande Malin Sjöberg Högrell och regionstyrelsen ordförande Emilie Orrings (M) /bilden ovan/ att personalen på Akademiska sjukhuset kommer att behöva tid för återhämtning, vilket man tänker lösa med kostnadskrävande vårdköp. En ond cirkel således.

Sjuksköterskebristen på Akademiska beror främst på att anställda slutar på grund av det tuffa arbetsmiljön. Då blir det lockande att ta anställning inom den med skattepengar privatiserade vården där bemanningsföretag ger bättre lön och mindre ansvar eller på kliniker som arbetar med ett helt annat patientunderlag. I den offentliga vården hamnar de tunga fallen och den privata tar hand om det lukrativa.

I takt med tillgängligheten till vård blir sämre har allt fler skaffat sig privat sjukförsäkring. Allianspartierna plus SD har i riksdagen röstat nej till förslaget att förbjuda vårdgivare att låta försäkringspatienterna gå före landstingspatienterna (i strid med sjukvårdslagens avsikt). Den förda politiken leder till en tudelad vård där pengarna avgör behandlingen

Vill vi hamna i ett amerikanskt scenario där den i stort privatiserade vården trots dubbla kostnaderna per capita ej ens förmår att ge hela befolkningen grundläggande vård? Akademiskas sjukhusstyrelses ordförande skriver på sin hemsida att det är viktigt att lyssna på personalen. Nå, det återstår att bevisa.