Nytt sparpaket på Akademiska sjukhuset: ”Horribelt”
4 februari, 2021

Strax före jul, mitt under en andra coronavåg, fick personalen på Akademiska sjukhuset i Uppsala veta att politikerna röstat igenom ännu ett sparpaket på 400 miljoner kronor för sjukhuset. Regionens borgerliga styre vidhåller den nyliberala nedskärnings- och privatiseringspolitiken.

Det råder anställningsstopp, sjuksköterskebrist och operationer ställs in. Dessutom finns planer på att sälja ut delar av vården. Detta samtidigt som regionen går med över 100 miljoner kronor i överskott.

– Att i ett akut krisläge göra besparingar är horribelt. Det som behövs är resurser att satsa på bra bemanning, bra arbetstider och arbetsmiljö. Folk ledsnar. Det är den slitsamma och osäkra situationen som gör att man slutar, säger Pia Söderman, ordförande i Kommunal sektion Region Uppsala.

Arbetssituationen för vårdpersonal under krislägesavtal innebär att många jobba upp till 48 timmar i veckan, mot normalt 32 till 37 timmar.

En ond cirkel av besparingar

– Det är tufft, långa pass. Knappt någon tid över till annat än att jobba och sova.

Sjukhusledningen har beslutat att köpa 700 operationer från privata vårdföretag, något Kommunal förklarat sig oeniga med, berättar Pia Söderman. Nu arbetar Kommunal på att gå vidare med frågan.

Sjukvårdsstyrelsens ordförande Malin Sjöberg Högrell (L) har påpekat att det är personalen som står för de stora kostnaderna och att dessa måste minska. Samtidigt är de styrande politikerna och dess valda sjukhusledning generös med att strö över det privata. Chefen för thoraxkliniken tillåts att på arbetstid jobba på sin privata klinik, bemanningsföretag anlitas i hög omfattning och ytterligare vård ska köpas av kapitalistiska företag.

– Man blir förbannad, säger Pia Söderman. Vi ägnar all ork åt covidpatienter och en annan får frihet att ägna sin arbetstid åt privata intressen! Nu har i alla fall denna uppmärksammade skandal tvingat regionledningen att se över bisyssloreglementet.

Malin Sjöberg Högrell och regionstyrelsen ordförande Emilie Orrings (M) hävdar i Uppsala nya tidning att den uppskjutna vården ska ordnas med hjälp av statens miljonsatsning. Men enbart på Akademiska sjukhuset beräknas den uppskjutna vården kosta 177 miljoner kronor och det statliga bidraget till hela regionen är på 148 miljoner kronor.

Totalt ska Akademiska sjukhuset spara 400 miljoner under året. Likväl menar Orring och Sjöberg Högrell att fokus ligger på att människor får tillgång till den vård de har behov av och att ge den under trygga former.

Nedskärningar hotar patientsäkerhet och arbetsmiljö

Knut Bodin, huvudskyddsombud på Läkarförbundet tror inte på sjukhusledningens förklaring på att köpa vård för att klara akuta operationer.

– Det är inte hållbart att man måste upphandla småoperationer och hänvisa till att det klarar upp canceroperationerna. Canceroperationer måste i vilket fall alltid gå före.

Även Läkarförbundet är oeniga med sjukhusstyrelsens förslag på att köpa in privat vård.

– Regionen och sjukhusstyrelsen agenda är att slussa de statliga pengarna till privat verksamhet istället för att dessa används till att bygga upp den egna vården. Större delen av de 148 miljoner kronorna är märkta för vårdköp. Man spelar under täcket med personalen.