Stoppa besparingarna på Akademiska!
9 januari, 2021
Under en ny smittvåg när vårdresurserna nått bristningsgränsen får vårens applåderade hjältar en julklapp från sjukhusledningen, ett sparpaket på 400 miljoner kronor!

Det råder anställningsstopp, inställda operationer, sjuksköterskebrist samt planer på att sälja  delar av vården. Samtidigt går regionen med överskott. Sjukvårdsstyrelsens ordförande påpekar att det är personalen som står för de stora kostnaderna och att dessa måste minska. De anställdas insatser räddar liv. På vilket konto ska detta faktum skrivas?

Dock är regionstyre och sjukhusledning generös med att skattepengar hamnar i privata fickor. Chefen för thoraxkliniken tillåts att på arbetstid jobba på sin privata klinik, bemanningsföretag anlitas i stor omfattning och mer vård ska köpas av företag, vinstkalkyl inräknad. Dessutom erhåller den avgående sjukhusdirektören Erik Wahlberg en årslön i avgångsvederlag.

Regionstyrelsens Emilie Orring (M) och sjukhusstyrelsens Malin Sjöberg Högrell (L) hävdar att uppskjuten vård ska ordnas med hjälp av statsbidrag (UNT 14/12). På Akademiska sjukhuset beräknas den uppskjutna vården kosta 177 miljoner kronor men det statliga bidraget till regionen uppgår till 148 miljoner kronor. Samtidigt ska aviserat sparpaketet klaras nästa år.

Hur trovärdig är Orrings och Högrells försäkran att ”fokus måste ligga på att människor får tillgång till den vård de har behov av” och att ge ”vård under trygga former”?

Enligt befolkningsprognosen kommer andelen äldre att öka kraftigt. Om vården ska bedrivas i samma utsträckning som i dag skulle läkarbesöken på Akademiska sjukhuset (och lasarettet i Enköping) stiga med 100 000. Enbart detta medför en kostnadsökning på en halv miljard.

Orring och Högrell påpekar att personalen ”kommer att behöva tid för återhämtning” vilket man vill lösa med kostnadsdrivande vårdköp. Sköterskebristen på Akademiska beror främst på att anställda slutar på grund av en tuff arbetsmiljö. Då lockar den med skattepengar privatiserade vården där bemanningsföretag ger bättre lön och mindre ansvar och kliniker arbetar med ett helt annat patientunderlag.

Den förda politiken leder till en tudelad vård där pengarna avgör vilken vård man får. Sjukhusstyrelsens ordförande skriver på sin hemsida att det är viktigt att lyssna på personalen. Nå det återstår att bevisa.

Agneta Nordin, pensionerad sjuksköterska, Uppsala
Hans Johansson, pensionär, Uppsala