UNT propagerar pornografi
10 september, 2019

Det finns texter på UNT:s ledarsida som vi tycker att tidningens redaktion, ledning, ägare eller åtminstone annonsörer eller prenumeranter borde ta itu med. Helst innan de publiceras. En sådan är ”Anti-porrmoralismen förhindrar inga sexuella övergrepp” https://www.unt.se/ledare/folk-mar-bra-av-att-titta-pa-porr-5394337.aspx en artikel på ledarsidan som signerats av Pontus Almqvist (bilden ovan).

Man kunde vänta sig att åtminstone någon borgerlig feminist (vi förutsätter att de som läser UNT:s ledare i allmänhet är borgerliga) som läser artiklarna på UNT:s ledarsida skulle skriva ett motinlägg och kräva publicering. Ingenting har dock publicerats och det verkar som ingen borgerlig feminist har tagit anstöt. Trots artikelns propaganda för pornografi både som företeelse och när det gäller villkoren för dem som exploateras i verksamheten. Arbetsvillkoren är i porrbranchen är enligt Almqvist att ”… i grund och botten bedrivs produktionen under reglerade och ömsesidiga förhållanden…”.

Det kan finnas flera förklaringar till att Almqvists artikel inte fått något mothugg. Det kan tänkas att de som läser UNT:s ledarsida instämmer i hans patriarkala och borgerliga uppfattning om exploatering av kvinnor – han medger att det handlar ”… inte sällan direkt kvinnoförnedrande även i sin mainstream-variant…”

I de borgerliga patriarkala traditionerna ingår ju både våldtäkter, prostitution och hedersvåld, så pornografi kanske betraktas som rent av nyttigt i jämförelse. Almqvist argumenterar i den riktningen och skriver om att övergrepp mot kvinnor har minskat i Tjeckoslovakien och hävdar att: En tänkbar förklaring är att porren har blev en mer tillgänglig väg för de som annars hade begått övergrepp.”

Eller – vilket i alla fall är mycket mera tilltalande att tänka sig – kan bristen på reaktioner bero på att ingen utom vi som försöker sätta oss in i det borgerliga tänkandet genom att läsa UNT:s ledarartiklar befattar sig med dessa. Eller i alla fall hoppar över det Pontus Almqvist producerar. Och hoppas på att även hans intellektuella prostitution ”… i grund och botten bedrivs … under reglerade och ömsesidiga förhållanden…”.
Även fast sådant inte sällan är direkt förnedrande även i sin mainstream-variant. Till exempel när det gäller denna av Almqvist signerade artikel på UNT:s ledarsida.