Förtätning, förfulning, för dyrt – när kapitalet bestämmer
25 november, 2018

Från Proletären 47, 22 nov 2018

Byggkapitalisterna har initiativet, ställer krav och får igenom i stort sett vad de vill av kommunpolitikerna.

Förtätning av städerna med nya hus och hela kvarter som bokstavligen sprängs in i befintliga bostadsområden, har blivit det nya sättet att bygga i snart sagt hela Sverige. Uppsala är ett extremt exempel. Nästan allt som byggs är åttavåningshus med dyra bostadsrätter. En planerad bostadspolitik för att ge alla Uppsalabor en bostad finns inte längre. Byggkapitalisterna har initiativet, ställer krav och får igenom i stort

sett allt de vill av kommunpolitikerna. Där det förr fanns parker, natur, breda gator eller parkeringsplatser byggs nu enorma hus. Råbyvägen är ett exempel. På bägge sidor av vägen sålde kommunen parkeringsplatser som hörde till två- och trevånings hyreshus. På dessa parkeringsplatser har det byggts en lång rad sju-åttavåningars bostadsrätter. Områdets tidigare människovänliga planering är borta, ljuset kommer knappt fram. Nya parkeringsplatser finns att hyra i ett parkeringshus. Förr kostade en parkeringsplats 350 kronor per månad, nu kostar den 1 400 kronor. Byggande utan planering kan få oväntade konsekvenser. Man utgår från att allt går att sälja. Det är inte säkert.

Flera byggföretag har den senaste tiden sänkt sina priser med flera hundra tusen kronor, i en del fall upp till en miljon. På Råbyvägen erbjöd Ikano Bostad sina lägenheter till försäljning med 30 avgiftsfria månader, trots det blev 38 av de 56 lägenheter inte sålda innan tidsfristen för erbjudandet gick ut. Effekten ses också i inställt byggande. På Väderkvarnsgatan hade en byggfirma tänkt bygga 50 lyxlägenheter. De sålde en. Hela bygget

ställdes in. Det blev ett tomt håll mitt i staden. I Gottsunda likaså. En cementerad grund finns kvar att beskåda. Men det verkar som att ingen vill lära av det som händer. Uppsalas kommunstyrelse antog i somras ett planprogram för hela Gottsundaområdet. Programmet kan lätt sammanfattas; det blir ännu mer förtätning. Detta sker samtidigt som stora områden med hundratals nya bostadsrätter i Uppsala centrum är färdiga eller på väg att blir färdiga utan att man kunnat sälja en stor del av lägenheterna. Så blir det när byggkapitalet bestämmer bostadspolitiken. Det finns en motsättning mellan behovet av överkomligt boende och bra boendemiljö, och vad som händer när staten inte längre tar något ansvar för byggandet.

Den senaste skandalen i nybyggnation i Uppsala finns i stadsdelen Eriksberg. Sossar och vänsterpartister i byggnadsnämnden tackar och bockar när byggfirman Besqab erbjuder 50 miljoner kronor för Blodstensskogen, ett gammalt fritidsområde med flera hundra år gamla träd mitt i Eriksberg. Planen är att riva skogen och bygga bostadsrätter och en liten andel hyresrätter, fyra åttavåningshus och ett femvåningars lamellhus. Denna gång blev det inte som byggkapitalet och sossar och vänsterpartisterna tänkte. De boende i området förstod vad som var på gång, organiserade sig och la sig i processen. De vill sätta stopp för byggandet i Blodstensskogen och vill göra området till naturreservat. En namninsamling som pågår har fått in 2 200 namn, insändare och debattinlägg i lokalpressen har skrivits. Sossarna och vänsterpartisterna i byggnadsnämnden och kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling har sett sig tvungna att gå med på en mindre ändring i byggplanerna, till tre istället för fyra åttavåningshus.

En mindre seger kan tyckas, kanske byggkapitalets plan B. Men man får se det som att kamp lönar sig, och att det gäller att fortsätta. En seger i Eriksberg är viktigt, det är en seger för alla Uppsalabor.

”Naturreservat är enda lösningen”

Rädda Blodstensskogen genom att göra den till naturreservat. Det menar Sandra Hellstrand, en av initiativtagarna till nätverket Rädda Eriksbergsskogarna.

Sandra Hellstrand är en av initiativtagarna till nätverket Rädda Eriksbergsskogarna. Hon berättar att hennes familj flyttade till Eriksberg 2017, till en lägenhet alldeles intill Blodstensskogen. – För oss var det en fantastisk upplevelse att kunna gå med barnen i skogen. Jag fick veta att det fanns ett planförslag för nybygget i område men tänkte att det skulle bli något långt fram i tiden. Men bara några månader därefter, i november 2017, kallades de boende till ett informationsmöte om ett planprogram för Eriksberg. I samband med det fick vi veta att en detaljplan för Blodstensskogen förmodligen skulle antas inom kort. Sandra Hellstrand började läsa på, kontaktade politiker och informerade sig, och hon upptäckte att hon inte var ensam om att vilja protestera mot planförslaget.

Hur gick ni tillväga med protesterna? – Vi var bara två stycken från början. Vi skrev informationsblad och gjorde affischer som vi spred i hela området. Vi diskuterade med människorna, en del var uppgivna och menade att politikerna gör som de vill. Men vi startade nätverket Rädda Eriksbergs skogar och kallade till ett möte. Många kom och fler kom till efter det mötet. Vi fick nätverksmedlemmar i alla boendeformer i området, hyresrätter, bostadsrätter och villor som jobbar aktivt med frågan.

Vilka är nätverkets krav? – Ingen ny bebyggelse i någon av Eriksbergs skogar, natur- och rekreationsvärden ska prioriteras, rödlistade arter måste bevaras, barns och ungas rätt till naturområden i sin närmiljö måste värnas. I nätverket finns olika åsikter om byggandet i Uppsala, om förtätning till exempel. – Men vi är alla eniga om att det enda sättet att stoppa byggandet och rädda Blodsstenskogen är att göra det till ett naturreservat.

Plan- och byggnadsnämnden har ändrat förslaget till att gälla tre i stället för fyra åttavåningshus för att gå opinionen till mötes. Kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling vill ha ett avgörande innan ett nytt styre med S, MP och L tar över i kommunen. – Vårt krav är inget bygge i skogen och ett naturreservat. Vår kamp fortsätter. Plan- och byggnadsnämnden skickade det nya förslaget på detaljplan för granskning till de boende i området och alla kan yttra sig innan den 27 november. Alla handlingar om granskning finns på kommunens hemsida och på Stadsbiblioteket. Vi uppmanar alla att yttra sig och stödja vårt krav på naturreservat i Blodstensskogen, säger Sandra Hellstrand.

Mario Sousa