Reseberättelse från Kuba
24 november, 2018

Lördagen den 24/11 berättade Andreas Larsson på ett personligt och initierat sätt om sin nio månader långa vistelse på Cuba. Mötet hölls på Röda Stjärnan och ett 15-tal personer lyssnade. Han berättade om en sjukhusvistelse där personaltätheten och den korta väntetiden kunde göra åhörare i välfärdslandet Sverige gröna av avund. Men också om den på grund av blockaden materialbrist som finns. Vidare fick vi höra om den respekt cubanerna hyser för Fidel Castro, även ungdomar känner till vad han betytt. De problem som följer i den för landet så viktiga turismens spår var också ett tema. Där den ökade prostitutionen är ett synligt tecken. I den nästan två timmar långa reseberättelsen gick som en röd tråd Cubanernas inställning att barnen är viktiga och att detta syns i alla delar av samhället.