V:s stöd till att bygga i Blodstensskogen mötte skarp kritik
26 november, 2018

På ett av Nätverket ”Rädda Eriksbergs skogar” arrangerat möte den 21/11 inbjöds Vänsterpartiets representant i Plan och byggnadsnämnden Florian Burmeister att ge sin syn på byggplanerna i Eriksberg. Vänsterpartiet har många väljare i stadsdelen.  Inför 20-talet åhörare försökte han förklara varför Blodstensskogen måste bebyggas. Trots att den främst är frågan om bostadsrätter, som de med störst behov av bostad inte har råd med, menade han att behovet att bygga måste gå före intresset att bevara skog och grönområden.

Burmeisters ståndpunkt mötte stark kritik bland åhörarna. Kritiken riktades mot Vänsterpartiets helomvändning i frågan, då partiet tidigare varit motståndare till byggplanerna i Eriksberg. Mötesdeltagarna påminde om Blodstensskogens höga naturvärden med rödlistade arter, om dess betydelse som rekreationsområde och lekplats för barn. Att i den akuta klimatkrisen hugga ned skog är ingen bra miljöpolitik påpekades. Kravet från åhörarna var att göra Blodstensskogen till naturreservat.  Det visade sig också att Vänsterpartiet sviker sitt eget kommunala program, där det framgår att stadens parker och skogar ska bevaras. Åhörarnas kritik ledde till att Vänsterpartiets närvarande ordförande Tobias Björlund såg sig föranled att lämna en öppning – sista ordet är inte sagt kanske vi får övervägs en ny remissrunda menade han. En halv seger för Eriksbergsbornas kamp.

SVERIGES MEST EXTREMA FÖRTÄTNINGSPLAN I ERIKSBERG
BYGG UTÅT – EJ INÅT
GÖR BLODSTENSSKOGEN TILL NATURRESERVAT

Hans Johansson

En utförligare rapport kommer att publiceras i Proletären inom ett par veckor