29/10 i Uppsala. Torgmöte Lönerna måste upp!
29 oktober, 2022
Lördag 29/10 i Uppsala.
Torgmöte Lönerna måste upp!
Mycket hände denna lördag i centrala Uppsala. Maratontävling, barnens pumpkarvning, torgmöte mot svenska Natomedlemskap.
Och så Kommunistiska Partiets torgmöte Lönerna måste upp.
Flygbladet delades ut till förbipasserande och det såldes Proletären.
Tre talare tog upp vår politiska budskap, Eva Vakrakos, John Dolve och Mario Sousa. En del diskussioner hann vi med. Flera som tyckte att vår krav var självklart, hur ska det gå annars? En ung man presenterade sig som moderat och menade att det inte var bra med löneökningar därför att det orsakar inflation. Men när vi påpekade att inflationen är redan nära 10% och vi inte har fått någon löneökning, att det kan inte vara våra löner som orsakar inflation vart det tyst. Därför att så är det. Arbetarnas löner orsakar aldrig inflation. Det är kapitalismens kaotiska ekonomi som orsakar prisökningar, inflation. Några kontakter gjorde vi också och en ny studiecirkel i vårt partiprogrammet är snart på gång.

Eva Vakrakos

John Dolve

Mario Sousas tal på torgmötet Lönerna måste upp!
Det här är Kommunistiska Partiet som har torgmöte.
Mitt namn är Mario Sousa och jag är busschaufför.
Som ni kan se på vår banderoll handlar vårt torgmöte om en mycket viktig fråga för alla människor som arbetar i Sverige.
Det gäller våra löner som starkt påverkats mycket negativ av enorma prishöjningar på allt som den vanliga arbetare, som en vanlig familj behöver för sitt liv, för sitt välstånd.
Priserna på mat, el, mediciner, bensin, transporter, bostad ökar utan kontroll.
Prishöjningarna, inflationen, var I september 9,7% och det fortsätter att öka.
Prishöjningarna på mat är nu uppe i 15% och hyrorna vill de höja med över 10%
Det gäller för oss, alla arbetare, att försvara oss från prishöjningar som vi inte har orsakat.
Den givna vägen är kampen för löneökningar som kompenserar för kapitalisternas inflation.
Det borde vara självklart för våra fackföreningar att ta kamp för löneökningar.
Men fackföreningsbyråkraterna sviker som vanligt. Fackföreningarna, oberoende av yrke eller bransch, har redan annonserat att de inte kommer att kräva kompensation för prishöjningarna.
Vad som är på gång annonseras av Metall, som sätter märket på vad som ska gälla för hela fackföreningsrörelsen, är krav som går i linje med prishöjningar på 2%.
Vad är logiken när priserna gått upp nära 10%?
Metall och alla de andra fackföreningarna som vill ha avtal på 2% ger sina medlemmar en lönesänkning på ca 8%.
8% minus!
Vad innebär det för oss? Har man en lön som ger dig I handen ca 18.000 kronor betyder det att du får en lönesänkning på ca 1.500 kronor I månaden. Dina 18.000 kronor förlorar 1.500 I köpkraft om prishöjningarna kvarstår. Och att de kvarstår vet vi redan nu.
Vi måste kämpa för löneökningar som kompenserar för de enorma prishöjningar.
Fackföreningarna säger till oss att det inte blir bra, att det blir fortsatt inflation, att vi måste ta hänsyn till ekonomin i Sverige.
Några som inte tänker ta några sådana hänsyn, som redan nu vill ha ordentliga löneökningar är de som styr i landet Sverige, både politiker, direktörer och kapitalister. Från det hållet har redan annonserats att 2% löneökningar inte är något för dem, de ska ha som vanligt ordentliga påslag på många procent, 2 siffriga.
Därför att pengar finns så det räcker att fylla fikorna på alla i makteliten, kapitalisterna, deras direktörer, deras politiker, deras propagandister i pressen, radion och tv. Och mycket mera blir kvar för kapitalisternas penningspekulation, för att berika de redan rika.
På radion i P1 igår sas det att elbolagen gör miljarder i vinst. De svenska elbolagen säljer el I Europa där de får över 4 gånger mera betalt än här hemma. Och folket här I Sverige tvingas betala överpriser på el när det tillgången minskar för elexporten till Europa. Å ena sidan borde det inte vara tillåten. Svensk el borde I första hand vara till Sverige.
Men först och främst visar det att pengar finns som går bra att ta ifrån för att ge oss arbetare kompensation för prishöjningarna. Och så är det över de allra flesta branscher i Sverige.
Kamp för lönehöjningar, lönerna måste upp, det är vår uppmaning till Sveriges arbetare. Vår och våra familjers ekonomi måste försvaras mot kapitalisternas rovdrift på samhället.