Offentligt möte med många frågor.
23 oktober, 2022

Dagens offentliga möte hos Uppsalakommunisterna med en inledning av vår kamrat Johan Wiman gav svar på viktiga frågor om hur det kapitalistiska systemet fungerar för att överföra rikedomen från arbetarna till en rik makteliten av kapitalister och deras lakejer. Det är ett komplicerat nät av lagar och bestämmelser svårt att följa. Men resultatet är synligt. Prishöjningarna gör livet svårt för många arbetare. Och slutsatsen är klart, vi måste kräva kompensation för vad vi har förlorat. Mötet antog följande mötesresolution:
Till fackföreningarna och Sveriges arbetare!
Prishöjningar på mat, bostad, elektricitet, bränsle och mediciner är ett hot mot alla som arbetar. Inflationen i Sverige är nu uppe i 9,7%.
Prishöjningarna och inflation är resultat av maktelitens politik. De rika blir rikare, arbetarna får sänkt levnadsstandard. Denna politik måste få ett stopp! Dags att kräva kompensation för pengarna som inflationen tar från oss.
Fackföreningarna måste ta sitt ansvar och försvara sina medlemmar. Avtalen som skrevs låg på en inflation på ca 2%. Avtalen går nu back med över 7%! Så mycket pengar förlorar Sveriges arbetare.
Upp till kamp! Ställ krav på lägre kostnader på det som arbetarna behöver för att leva. Förhandla fram nya avtal med kompensation för prishöjningarna och hög inflation.
Offentligt möte Kommunistiska Partiet Uppsalaavdelningen lördag 221022