Uttalande: Nej till krig – Vi fördömer Rysslands angrepp på Ukraina
27 februari, 2022

Vi har nåtts av rapporter om ryska missilattacker mot mål i Ukraina. Det är en mycket oroande utveckling, för folket i Ukraina men också i Ryssland. I alla krig är det arbetarklassen som drabbas hårdast.

Sanningen är krigets första offer. Fredsvänner bör därför hålla huvudet kallt när det kan komma desinformation från båda sidor.

Ukrainas lågintensiva krig mot utbrytarrepublikerna i östra Ukraina, de högerextrema krafter som fick luft under vingarna i den väststödda kuppen i Ukraina 2014 och Natos inringning av Ryssland är viktiga bakomliggande orsaker till konflikten runt Ukraina. Men det rättfärdigar inte att Ryssland militärt attackerar Ukraina.

Västmakternas hyckleri inför Rysslands agerande är odiskutabelt. Ryssland har lärt av USA:s och Natos våldsmetoder de senaste decennierna. USA:s angrepp på Irak, Natos bombningar av Jugoslavien och Libyen, och västmakternas illegitima erkännande av och utbrytande av Kosovo i strid med folkrätten har öppnat för andra stater att agera på liknande sätt.

Krig och konflikter är en ofrånkomlig del av det kapitalistiska och imperialistiska systemet. Konflikten runt Ukraina är en del av den större kraftmätningen i Europa, där USA-imperialismen genom Nato försöker säkra ekonomiska och geopolitiska intressen.

Nej till krig – Rysslands militära aktioner mot Ukraina måste upphöra
Ja till en fredlig och diplomatisk lösning – Sverige ska inte ge militärt stöd till Ukraina
Nej till Nato – Sverige ska vara alliansfritt