KLIMATMÖTE I UPPSALA!
24 oktober, 2021

Klimatmöte i Uppsala lördag 23 oktober

På ett möte organiserad av Kommunistiska Partiet Uppsalaavdelningen i samarbete med ABF Uppsala talade Elsa-Lena Åström från partistyrelsen. Åströms föredrag om klimatet var klargörande om situationens allvar och de stora problemen som mänskligheten står inför. Mängden av dramatiska situationer i vår planet som Elsa-Lena Åström refererade till visar att något stort måste göras och att det måste göras nu. Under frågestunden diskuterades livligt hur det kunde bli så. Friheten för kapitalet att använda naturen och människor som det bäst passar deras sträva efter maximalvinster har fått världen i en farlig återvändsgränd. Mycket måste göras för att vända den negativa utvecklingen. Frågan ställdes också om det bästa sättet att sprida kunskapen och mobilisera till kamp mot miljöförstöringen och den pågående klimatkatastrofen orsakad av kapitalismen. En systemändring är nödvändig, ett annat ekonomiskt system måste till. Socialismen är nödvändigt för att ge världen en framtid. Så löd slutsatserna.