Skamlig personalpolitik av UL
25 augusti, 2021

(tidigare publicerad i UNT)

Det borgerliga styret i Regionen skrev i våras avtal med bussföretaget Keolis om att ta över driften av regionbussarna från Nobina sommaren 2022

Enligt upphandlingsavtalet behöver företaget inte ta med sig befintlig personal. Detta till skillnad från grannregionen Stockholm där övertagandet av personalen finns inskrivet i avtalet. UL hävdar i en cynisk kommentar att det är ”bäst för skattebetalarna”. Med andra ord förväntas Keolis slimma bemanning och körschema.

De 600 anställda går nu en osäker framtid till mötes. Det blir fritt fram för Keolis att handplocka personal efter lönekostnad. Keolis påpekar att det råder brist på busschaufförer och med facket kan man undra varför man då inte försäkrar sig om kompetensen och tar över den befintliga personalen. Bockfoten sticker fram.

Är det med en sådan personalpolicy UL belönar de anställda lär det inte bli lättare att locka till chaufförsyrket. Månne de politiker som skriver under sådana avtal själva är villiga att  arbeta under dylika villkor?  Glömd är också talet om ”skattebetalarnas bästa” när proffspolitikerna höjer sida egna löner och arvoden långt över vad vanliga löntagare får.

Keolis är ett multinationellt transportföretag med huvudsäte i Frankrike. Företagets hade 2018 en vinst på 59 miljarder kr.

För några år sedan fälldes Keolis efter en anmälan av sju skyddsombud i Stockholm till arbetsmiljöverket av förvaltningsdomstolen för att inte ta tillräckligt hänsyn till förarnas psykiska hälsa. Arbetsgivaren lyssnade inte på förarnas kritik av schemaläggning, skiftgång och pausar. Förarna var bland annat tvungen att söka nya arbetstider var sjätte vecka och deras arbetstider varierade stort. I Borlänge har liknande kritik mot arbetsförhållandena på Keolis framförts av facket.

UL bör återföra driften av trafiken i egen offentlig regi och sätt landsbygdens service och de anställdas arbetsmiljö i fokus istället för att göda det multinationella Keolis vinst.

Hans Johansson,

pensionär Uppsala