FYRISÅN ÄR INGEN KLOAK!
22 maj, 2021

(Bild utsläpp 7 maj 2020)

UNT censurerar!
Följande text och bilder skickades som insändare till Uppsala Nya Tidningen 11 april. Efter två veckor utan svar ringde jag, Mario Sousa, UNT:s insändarredaktör Clas Thoresson och frågade om han tänkte ta in insändaren. Thoresson svarade att han inte tagit ställning men hade skickat vårt material till UNT Nyheter! Han lovade att lämna besked senare. Inget hände på ytterligare två veckor. 7 maj ringde jag åter Insändarredaktören. Thoresson hade bestämt sig för att inte ta in insändaren. Kritiska inlägg om företagen i Uppsala görs inga besvär i UNT.
Mario Sousa

FYRISÅN ÄR INGEN KLOAK!


Utsläpp 8 april 2021

Ett nytt utsläpp från St. Eriks Betong i Librobäck rakt ut i Fyrisån 8 april, visar att utsläpp från företaget inte är en tillfällighet. Utsläppet 7 maj 2020 som färgade Fyrisån rött var inte heller den första. Den är anmält till kommunens miljökontor, men inget svar har vi fått. Utsläppen fortsätter i år också.
St. Eriks Betong har två dekanteringsbassänger där slagg från produktionen ska stanna kvar. När något går fel rinner slagg från bassängen rakt ut i Fyrisån. Bedrövligt. Och i början på april utvidgade företaget utsläppsdiket ytterligare längst upp vid fabrikens stängsel så mera är att vänta. Men det är inte allt. Vatten från dekanteringsbassängen rinner hela tiden till Fyrisån, gör åns vatten farligt och uppsalaborna avråds av Kommunen att bada i ån.
Det mycket fina vattnet som är ett nöje för många i stranden i Storvad i Gamla Uppsala blir efter det har passerat runt Flygflottiljen och Librobäck farlig för uppsalaborna att bada. Så får det inte fortsätta. Den enda rätta lösningen är att Kommunen förbjuder alla utsläpp i Fyrisån. Vatten som har använts för produktion i fabriker och annat ska tas hand om av dessa företag, inte tappas ned i Fyrisån. Fyrisån är ingen kloak.  Uppsalaborna har rätt att i trygghet bada och njuta av vår fina Fyrisån. Dags för Kommunens miljöförvaltning att agera. Nu alltså.
Mario Sousa, Uppsala
Dan Kotka, Uppsala

St. Eriks Betong