Ge klara besked om vad ni vill privatisera! Insändare i UNT.
19 september, 2020

Ge klara besked om vad ni vill privatisera

Sluta med hemlighetsmakeriet om privatiseringarna på Akademiska sjukhuset, skriver Mario Sousa.

https://unt.se/asikt/artikel/ge-klara-besked-om-vad-ni-vill-privatisera/wjo8kkgl

UPPSALA 19 SEPTEMBER 2020

Privatiseringar på Akademiska.
I våras beslutade sjukhusstyrelsen om anställningsstopp på Akademiska Sjukhuset med anledning av den dåliga ekonomin i Region Uppsala. Detta i ett sjukhus där personalen redan har ett mycket ansträngt och krävande arbete. Nu går sjukhusstyrelsen längre ändå. På sjukhusstyrelsens möte i juni beslutade högermajoriteten att ge sjukhusdirektören uppdraget att till sjukhusstyrelsens möte 31/8 ”återkomma med minst 10 konkreta förslag på uppdrag eller subspecialiteter som kan göras av andra vårdgivare till lägre kostnad med samma kvalitet”.

Redan nu är vården väldig rationaliserad. Privata utförare ska göra samma jobb till en lägre kostnad och dessutom skapa en vinst på satsad kapital! Att kvaliteten går förlorad borde stå klart för alla.

I protokollet från sjukhusstyrelsemötet 31/8 kan vi läsa att redan nu ”har några uppdrag identifierats som kan utföras av andra vårdgivare”, ”i huvudsak fyra verksamhetsområden, med ungefär tre specifika uppdrag inom varje verksamhetsområde.”

Tolv privatiseringar är planerade på Akademiska sjukhuset. Vi kommer ihåg vad privat vård har betytt under pandemin när vinsten har gått före människan.

Illa är det också att sjukhusstyrelsen inte ger klart besked om vilka uppdrag och verksamhetsområden det gäller. Det är hemlighetsmakeri för att gömma det som kommer.

Med privatiseringar kommer jobb att försvinna på Ackis, patientsäkerheten kommer på undantag. Vårdarbetarna på Ackis och vi som bor i Region Uppsala har rätt att veta vad som är på gång. Berätta vad ni tänker privatisera på Ackis!

Mario Sousa, Uppsala