Akademiska sjukhuset i coronatider – anställningsstopp och privatiseringar!
22 april, 2020

I en ansträngd tid när landet drabbas av en farlig pandemi borde det rimliga vara att satsa extra krafter på sjukvården. Inte minst när underbemanning av personalen och patientköer är kända fakta. Men inte i Region Uppsala. Här bestämde en majoritet av högerpartierna plus miljöpartiet att pressa ekonomin maximalt för att få den att passa en verklighetsfrämmande budget. Det gäller all sjukvård inom Region Uppsala.
På Akademiska beslutade den politiska tillsatta sjukhusstyrelsen att slå till med en ”utökat anställningsstopp för fast anställning för samtliga yrkeskategorier, frånsett sjuksköterskor”. Och då ska man veta att sjukhuset enligt egna siffror redan nu har en personalbrist på över 60 sjuksköterskor, 70 undersköterskor och 40 läkare.

Initiativet kommer från sjukhusstyrelsens ordförande, Regionråd, liberalen Malin Sjöberg Högrell, hon som ”sätter vården, patienten och personalen i främsta rummet”, uppbackad av viceordförande, kristdemokraten Mimmi Westerlund och moderaten Cecilia Linder.

Sjukvårdsstyrelsens treenighet för sämre vård: Liberalen Malin Sjöberg Högrell, kristdemokraten Mimmi Westerlund och moderaten Cecilia Linder.

Anställningsstoppet är totalt hänsynslöst, sjukhusstyrelsen sparar pengar på bekostnad av ytterligare minskad patientsäkerheten och ökat slitage på personalen. Dessutom är det ett dumt beslut. I slutända blir ett dyrt beslut när ledningen tvingas ta in personal från privata företag.

Samtidigt med anställningsstoppet beslutade sjukhusstyrelsen att öppna för privatiseringar av delar av verksamheten. Sjukhusdirektören fick i uppdrag att söka efter verksamhet som kan lämnas ut till upphandling enligt det så kallade RFI, Request for Information, ett sätt att höra sig fram om vem som vill köpa vad.

Högerns recept för vården i Uppsala är ett hot mot en redan mycket ansträngd vård. På Akademiska får personalen idag jobba långa pass som kan kommenderas att vara på avdelningar som behandlar patienter med coronavirus. Personalen är trött och känner osäkerhet för sin hälsa i sitt arbete. Det är ett tungt och livsfarligt arbete som borde betalas med extra lönetillägg. Det är ett rimligt krav. I Frankrike får nu sjukvårdsarbetarna som arbetar med coronapatienter 500 euro i lönehöjning. I Ryssland får läkarna 1000 dollar, sjuksköterskor och undersköterskor 600 dollar och övrigt personal 300 dollar. I Sverige och på Akis är det annat. Här ska istället sparas på pengar. Redan nu på Akis kan sjuksköterskorna och undersköterskor kommenderas att städa avdelningarna när det är brist på annan personal. Ett slöseri med vårdkunnig personalen, dem som räddar liv.

Sjukhusstyrelsen stryper pengarna till vården men för svåger och sysslingar är kassan öppen. Sjukhusstyrelsen beslutade att skaffa en ”liten förändringsgrupp” med ”externa personer” för att hjälpa till med sparförslagen. Ut med vårdpersonalen, in med byråkrater.

Högerpolitiken fortsätta att slå hårt mot sjukvården i Uppsala. I en tid när den svenska regeringen öser miljarder kronor över privata företag borde det vara ett anständighetskrav att sjukvården fick vad den behöver. Det borde vara utgångspunkten när sjukhusstyrelsen diskuterar behoven på sjukhuset och ställa krav på pengar som täcker behovet.

Men säg den byråkrat som har moralen att vilja kämpa för en rättvis ordning. Man kassar in lyxlöner och tyger. Inte oväntad. Det enda som kan rädda Akademiska sjukhuset från privatiseringar är att sjukvårdsarbetarna själva tar upp kampen mot privatiseringen och får med sig patienterna och folket i allmänhet. Upp till kamp, låt inte er kuvas. Borgarna tar inte paus på grund av coronakrisen.