Region Uppsala öppnar kassan och delar ut extra pengar till privata vårdföretagen.
4 april, 2020

Ett antal privata vårdföretag i Uppsalaregionen ställde för två veckor sedan krav på extra pengar. Inte för att deras verksamhet i Corona virus tider skulle ha haft mera arbete än vanligt. Utan, tvärtom, därför att de privata vårdföretagen har haft en nedgång i antalet patienter. Nedgången medför minskad antalet kronor i ersättning från Region Uppsala. De privata vårdföretagen anser att de ska ha samma betalning trots minskad antalet patienter. Och de hotar med uppsägning av hundratals anställda.

Vad gör Regionen? Betalar Regionen för vård som inte utförs?
Ordförande i Vårdstyrelsen, Regionsråd miljöpartisten Malene Ranch löste problemet ”som vanligt”. Företagen kräver, Regionen betalar. Det tog snabba två veckor för hela beslutsprocessen. När det gäller att ösa pengar över företagen går det fort.
Privata företag inom vården är som vilket företag som helst, ett sätt att få ut maximal utdelning av investerad kapital. Ta t.ex. ett av de företagen som nu är aktuella för Regionens extra utdelning, Ekebygruppen med ett par vårdföretag i Ekeby. Av de tio personer i företagsstyrelsen inklusive två suppleanter är enbart två läkare och en sjuksköterska. Övriga är företagsekonomer och civilingenjörer. VD är en f.d. journalist! Tidigare vinster ligger trygga på ägarnas bankkonto, de får inte röras. Inte en tanke på att i en ekonomisk ansträngd situation betala för sig. Går det dåligt får samhället betala.

Hur länge har Malene Ranch tänkt att de extra utbetalningar ska pågå?
Den nuvarande situationen kan sträcka sig i många månader. Orimligt med betalning för vård som inte utförs.

Den enda rätta borde vara att samhället tar över de vårdföretagen som anser att det går dålig och vill ha extra pengar för vård som inte utförs. Och att Regionen därmed tar ansvaret för personalens löner och anställningstrygghet. Att det behövs vårdpersonal är väl ingen som har missat.