Sverige drivs mot en tudelad sjukvård
12 februari, 2020

Insändare i dagens UNT:
Under den missvisande rubriken ”Regionens förlust mindre än väntat” ( UNT (29/1) framgår att Region Uppsala, den politiskt ansvariga instansen för sjukvården, i realiteten går med ett överskott på 259 miljoner kr. Det man torgför som sanning är ett politiskt bedrägeri då man utgår från ett EU-påbjudet och i januariöverenskommelsen fastlagt överskottsmål i de offentliga finanserna enligt nyliberal teori. Pengar läggs på hög.
När man sedan läser vad regionstyrelsens ordförande Emilie Orring (M) säger ”att det är fullt möjligt att få en ekonomi i balans utifrån de förutsättningar vi har” blir hyckleriet fullständigt då Moderaternas ordförande Ulf Kristersson samtidigt påtalar det akuta behovet av pengar till kommuner och regioner och till och med gör gemensam sak med V för att skjuta till 2,5 miljarder kr utöver de 5 miljarder regeringen utlovat. Ett spel för galleriet (och i sig nålpengar). Allt prat om att värna välfärden blir vilseledande så länge regeringarna, såväl de borgerliga som de s-ledda gör tvärtom vad gäller skatteintäkterna. Nyligen skrotades värnskatten.
Av officiell statistik kan man utläsa att skattetrycket som 1990 var 50,4 procent har sänkts till 43,7 procent 2018. I reda pengar motsvarar det 323,8 miljarder kr som istället gått till det privata. Det innebär att kommuner och landsting mist en åttondel av sina inkomster. Man kan inte gnälla på sjukvården och samtidigt rösta för sänkta skatter som utformas så de främst gynnar de välbeställda med kapitalinkomster.
Att vårt rika land inte skulle ha råd med en välfungerande allmän sjukvård, liksom skola och omsorg är inte sant, Sveriges BNP har fördubblats sedan 1980. Det är en fråga om fördelning, idag ökar klyftorna rekordartat. Det som behövs är en rejäl skattereform enligt principen skatt efter bärkraft
Vi ser en medveten strategi för att misskreditera den allmänna sjukvården och erodera solidariteten. En utveckling som likt USA värnar marknadsvärdet framför människovärdet. Redan idag har var tionde i arbetsför ålder tecknat privat sjukvårdsförsäkring som ger förtur till vård. Vår sjukvårdslag, som utgår från behovet sätts ur spel. Är det så vi vill ha det?