Kommunistiska Partiets Uppsalaavdelning deltog i dagens Palestina-demonstration
8 februari, 2020

Demonstrationen arrangerades av Palestinska Folkets Förening.
Mario Sousa var Kommunistiska Partiets talare vid det efterföljande mötet.

”Vänner och kamrater!
Låt oss säga som det är!
Donald Trumps så kallad fredsplan är en plan för israelisk apartheid, en plan för att för alltid ta ifrån palestinierna rätten över sitt eget land.
Trumps plan är en plan för att ge Israel allt de vill och lämna till palestinierna det som sionisterna för stunden inte behöver.
Trumps plan har med rätta förkastats av palestinierna och de palestinska organisationerna.
Det enda sättet att få fred i Mellanöstern är att respektera palestiniernas rättigheter, att Jerusalem är och för alltid förbli Palestinas huvudstad, att de sionistiska bosättningarna på palestinsk mark dras tillbaka, att det blir slut på sionisternas terror mot den palestinska befolkningen, att det blir slut på den israeliska ockupationen. Inget av detta finns i Trumps plan.
Sveriges utrikesminister Ann Linde har deklarerat i media att Trumps plan inte är i överenstämmelse med folkrätten. Det är bra men det räcker inte.
Ann Linde och den svenska regeringen måste gå vidare och kräva slut på Israels ockupation, slut på illegala bosättningar, slut på blockad av Gaza. Sveriges regering har en lång väg att gå om de vill kämpa för en rättvis fred.
Kamrater,
Kampen är lång och svår men den internationella solidariteten med Palestina växer över hela världen!
Leve Palestina, bojkotta Israel!”