Uppsalas kommunfullmäktige – anti-Palestinier
10 juni, 2019

Nu går politikerna i kommunfullmäktige till attack mot Palestinska folkets
förening och vill dra in bidragen till föreningen.
Förevändningen är ett påstått ”antisemitiskt” plakat i demonstrationen i
maj. För allmänheten kan det vara svårt att förstå och själv bedöma saken
eftersom UNT, den ”liberala demokratins” och ”yttrandefrihetens” väktare,
attackerar palestinierna men nekar både dem och Kommunistiska partiets
talare på demonstrationen att bemöta anklagelserna.
Våra politiker och UNT brukar inte ha några större problem med den
brutala kolonisationen av Palestina och glömmer snabbt de tusentals offren
för bombningar och prickskytte i Gaza (många av dem barn – det var just det
som plakatet riktade sig mot), bosättarnas dagliga våld, sprängningen av
palestinska hus och fördrivningen av befolkningen. Som sju dövstumsinstitut
tiger de om den öppna rasismen i den israeliska regeringen och om den
nationalitetslag som också judar över hela världen kritiserar.
När det är svårt att öppet försvara den israeliska kolonial- och apartheid-
staten (länge allierad med apartheidregimerna i både Sydafrika och Rho-
desia) blir anklagelser om ”antisemitism” sista försvarslinjen.
Det betyder inte att det inte förekommer antisemitiska angrepp på Israel.
Det underlättas av att sionisterna sen länge predikat att alla judar står
bakom Israel och måste vara solidariska med kolonialstaten. På så sätt görs
judarna kollektivt ansvariga för Israels brott. Å andra sidan har sionisterna
själva samarbetat med antisemiter, t.o.m. nazisterna, och Israel har goda
förbindelser med högerextrema och mer eller mindre antisemitiska rörelser
och regimer i Europa.
Bilden på barnamördaren Netanyahu var en politisk bild, inte ovanlig i
demonstrationer mot krigsförbrytare och massmördare. Den var tydligt
riktad mot just Netanyahu, inte mot judar i allmänhet. Olyckligtvis kan den
ändå föra tankarna till gammaldags antisemitisk propaganda (som är en
europeisk gren, inte en palestinsk). Men i så fall pga okunskap och den
medvetna mörkläggningen från politiker och medier om kolonisationen,
det dagliga våldet och rasismen i det ockuperade Palestina.
När de anklagade dessutom nekas rätten att försvara sig blir det ännu mer
uppenbart att kampanjen mot Palestinska folkets förening har som syfte att
skönmåla den israeliska kolonial- och apartheidstaten och få folk att inte
lyssna på dem som gör motstånd.
Stöd Palestinska folkets förening mot angreppen! Stöd kampen för ett fritt
Palestina med lika rättigheter för alla invånare, palestinier (inklusive dem
som fördrivits från landet) och israeler!