Mot UNT:s förtal av Palestinasaken!
5 juni, 2019

UNT refuserade nedanstående trots att texten var undertecknad av en av talarna vid den av UNT kritiserade demonstrationen. Den har antagits som ett uttalande av Uppsalaavdelningen av Kommunistiska Partiet.

Efter den demonstration som Palestinska Folkets Förening anordnade
i Uppsala 11 maj har ett av plakaten kritiserats för att vara antisemitiskt.
Det handlar om en symbolisk bild av ett slag som använts under lång
tid och över hela världen i demonstrationer mot förtryckare och mass-
mördare. Vi såg dem under Vietnamkriget, riktade mot USA:s presidenter
eller Uncle Sam. När den nu riktas mot Netanyahu speglar den verklig-
heten för Palestinas barn som dödats i tusental av den israeliska kolonial-
statens bomber, som misshandlas av bosättare och spärras in i israeliska
fängelser.
Vi förstår fullständigt både tanken och känslan bakom plakatet, det
bottnar i verkligheten i det sedan 70 år ockuperade och misshandlade
Palestina. Sedd i sitt sammanhang finns inget skäl att tro att bilden skulle
vara antisemitisk, dvs riktad mot alla judar.
Men mot bakgrund av den europeiska historien och av att antisemiter
använt liknande bilder (och då inte riktad mot en stats eller rörelses politik
och handlingar utan just mot judarna som grupp) blir det olämpligt att
använda en vampyr med Davidsstjärnan i pannan. Den kan mycket lätt
missförstås och väcka stort obehag hos många judar, oavsett deras inställ-
ning till Israel och kolonisationen av Palestina.
Det bidrar ju också till problemet att den sionistiska propagandan sen
länge brukar beskriva all kritik mot Israel som antisemitisk. Det är inte lätt
att försvara erövring, fördrivning av ett lands halva befolkning, förtryck och
apartheidpolitik.
Samtidigt har samma propaganda hamrat in att alla judar är eller borde
vara solidariska med Israel, att sionismen är judarnas ideologi och Israel
alla judars stat. Det har gjort det möjligt för okunniga, mindre nogräknade
eller antisemitiska krafter att göra alla judar ansvariga för sionismens brott.
Det har också lett till hatkampanjer och utfrysning av judar som inte rättat
in sig i leden. Lyckligtvis blir de allt fler! Den hårdaste kritiken mot Israel
kommer idag oftare från judar runtom i världen än från de fega politikerna
och medierna i västvärlden. De som innerst inne ser Israel som ett skydd för
västs herravälde över Mellanöstern.
Det finns alltså all anledning att undvika uttalanden eller propaganda som
kan tolkas som antisemitisk eller spä på fördomar och hat mot judar som
grupp eller enskilda personer. Likaså att bekämpa den rasism mot araber
(med tillhörande nidbilder!) som sionismen och deras västerländska upp-
backare använt för att rättfärdiga erövringen och kolonisationen av Palestina.
Redan för 50 år sedan ställde den palestinska befrielserörelsen uppgiften att
ersätta den israeliska kolonialstaten med ett demokratiskt Palestina med lika
rättigheter för alla, palestinier och israeler, och med rätt för de palestinska
flyktingarna att återvända. Det är ingen lätt uppgift men befrielsen av Syd-
afrika och Rhodesia, en gång Israels allierade apartheidbröder, visar att ett
sådant samhälle är möjligt.
Den visionen ger vi vårt fulla stöd. Vi ger också vårt fulla stöd till och har
fullt förtroende för Palestinska Folkets Förening.