Lika för alla, fast med moderation
28 november, 2018

Som bekant tillhör kommunalrådet Fredrik Ahlstedt partiet Moderaterna. Dessa förespråkar trots den ökande fattigdomen skattesänkningar för förmögna.
En av de modeller för att klara kommunens verksamhet trots besparingarna som Fredrik Ahlstedt tog upp i valrörelsen var att ställa upp villkor för utbetalningen av försörjningsstöd till Uppsalas fattiga.

Fredrik Ahlstedts 50-års mottagning kostade 115 000:-
Tidigare gällande tak för födelsedagsmottagningar var 20 000: –
Ahlstedts påslag – vilket krävde nya riktlinjer – blev 95 000: –

Enligt Wikipedia var Riksnormen för en ensamstående person som bor i ett enpersonshushåll 4 000 kr för år 2018.
Ahlsteds påslag blev nästan lika mycket som två personers försörjningsstöd – under ett helt år. Eller uttryckt på ett annat sätt, 23,5 beviljanden av ett månadsbidrag.
Det kan tänkas att Uppsalas innevånare hellre skulle se andra besparingar än på kommunens fattiga. Och andra reformer än sådana som möjliggjorde det Ahlstedska påslaget.
Men socialdemokraterna gjorde inga svårigheter.
Tvärt om påstod Marlene Burwick (S) att den nyordning som fastställdes strax innan Fredrik Ahlstedts mottagning innebar att reglerna då hade ”stramats åt”.

Att strama åt riktlinjerna brukar få helt andra effekter när dessa gäller fattiga ersättnings- eller bidragsbehövande. När politiskt ansvariga genomför åtstramningar i den nedre änden av klassamhället brukar det nästan aldrig kunna betyda att utbetalningarna blir mer än fem gånger så stora som tidigare.