USA förbereder anfall på Ryssland från svensk mark!

Det mullrar av stridsplan över Uppsala. De deltar i världens största militärövning som har sitt centrum i svenska fjällvärlden, över naturreservat och renbetesland. Gábor Tiroler, samordnare för nätverket Medicinare för Kuba, kom med ögonvittnesskildringar från Vidsel. Han var där med några Kvinnor för fred och såg med egna ögon hur utländska militärer var i gång med sina krigsförberedelser. De cyklade förbi militärflygfältet på den allmänna väg som går bredvid, men där man inte får stanna, inte fotografera och inte ens beskriva det man sett. Securitasbilar följde dem i cykeltakt eller gångtakt var de än rörde sig, dygnet runt. De sov i Görans stuga och i en husvagn bredvid och då stod Securitasbilen på natten alldeles utanför dasset. De blev stoppade gång på gång och avkrävda legitimation. Officiellt deltar inte Vidsel i övningen och officiellt skulle det inte pågå några flygningar mellan 11.30 och 14.00 men det gjorde det. Officiellt ska det inte finnas renar heller i området där överflygningarna bullrar och väsnas och där bomberna fälls (bara som övning), men vi såg åtskilliga renar. (En i gruppen är en erfaren veterinär.)

Övningen med ett tiotal NATO-länder kallas betecknande ”Den arktiska utmaningen”. Men enligt ”våra” media är det Ryssland som utmanar och inte det USA/NATO som saboterar och försöker rasera det kubanska samhället  och förstör naturen och människorna i Norrland. Gábor fruktar att de förbereder ett mycket massivare och mera omfattande angrepp.

Gábor Tiroler